Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta andel i bostadsrätt

Hej,
Mina föräldrar äger en bostadsrätt som jag skall bli samägare till.
Vi skall äga lägenheten lika mycket. Hur går vi tillväga för att få det här att gälla? Vilket dokument behöver vi skicka in till styrelsen för att jag skall bli medlem och hur dokumenterar vi att jag är delägare?

Rådgivarens svar

2020-03-19

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller angående överföring av äganderätt till bostadsrätt.

Överlåtelse kräver köpeavtal eller gåvobrev
Regler kring överlåtelser av bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen ska ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp upprättas skriftligen och skrivas under av både köpare och säljare. Detsamma gäller när överlåtelsen ska ske genom byte eller gåva. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och ett pris. Ni bör därför upprätta ett köpeavtal eller ett gåvobrev, beroende på vilken sorts överlåtelse ni ska göra. En överlåtelse som inte uppfyller de så kallade formkraven som ställs i 6 kap. 4 § är ogiltig enligt 6 kap. 5 § 3 st. bostadsrättslagen. Det är därför viktigt att ert avtal eller gåvobrev är upprättat i enlighet med dessa.

Medlemskap i bostadsrättsförening
När en bostadsrätt överlåtits får den nya bostadsrättshavaren utöva bostadsrätten endast om innehavaren är eller antas till medlem i föreningen, se 6 kap. 1 § bostadsrättslagen, med detta bör avses att t.ex. nyttja lägenheten. Vidare är, enligt 6 kap. 5 § 1 st. bostadsrättslagen, giltigheten av en överlåtelse beroende av att den som förvärvat bostadsrätten inte vägras medlemskap i föreningen. Ni bör alltså underrätta styrelsen om att ni vill ändra ägandeförhållandena och ansöka om medlemskap för dig.

Beroende på vad som står i stadgarna kan det krävas en skriftlig ansökan om inträde, se 2 kap. 1 § 2 st. bostadsrättslagen. Jag rekommenderar därför att ni tar kontakt med styrelsen för att få information om hur en ansökan går till i just er förening. Styrelsen kommer sedan, utifrån vilkoren för medlemsskap i stadgarna, att fatta beslut kring ett medlemskap, 2 kap. 1 § bostadsrättslagen. Enligt 2 kap. 6 § bostadsrättslagen får den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna. Det finns alltså utifrån denna bestämmelse inget hinder mot att bevilja dig medlemsskap men föreningen kan ha rätt att inte göra det. 

Vill du ha ytterligare vägledning i ditt ärende, t.ex. med upprättandet av ett avtal, rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist. Här kan ni boka en tid med en jurist hos Familjens Jurist, som kan hjälpa till med samt svara på frågor kring överlåtelsen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden