Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Otydlighet i uppsägning av hyresrätt

En jurist på hyresgästföreningen har meddelat oss att vår hyresgäst kommer att flytta om en månad, att hyresförhållandet ska upphöra och uppmanat oss att boka en besiktningstid med henne. Hon är andrahandshyresgäst med ett tillsvidarekontrakt och har tre månaders uppsägningstid enligt det gällande hyresavtalet.
Det rekommenderade brevet från hennes ombud angående hennes flyttning är underskrivet av hennes ombud och hyresgästens signatur saknas. Hyresgästens namn och adress är rätt angivet.
Fråga 1. Kan detta brev likställas med en uppsägning? Det säger inget om hyresavtalet.
Fråga2. Kan vi begära att se en fullmakt att ombudet verkligen representerar henne?

Rådgivarens svar

2018-12-03

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Vi försöker att prioritera frågor där det anges att någonting kommer att hända inom en snar framtid, så jag ber särskilt om ursäkt för att du nu får svar efter det att utflyttning har skett. Nedan kommer ändå en redogörelse för vad som gäller.

Fråga 1 – Formkrav för uppsägning av hyresrätt

Regler om hyresrätt finns i 12 kap. jordabalken, eller "hyreslagen" som den ofta kallas. En uppsägning ska vara tydligt avfattad, annars riskerar uppsägaren att följder kopplade till uppsägandet saknar verkan. Högsta domstolen har dock gett ett visst utrymme för otydliga formuleringar gällande att avtalet upphör, om det av omständigheterna i övrigt framgår att det var en uppsägning av avtalet som var uppsägarens avsikt.

Jag skulle vilja påstå att det räcker att säga att man flyttar ut, även om man inte uttryckligen säger att man säger upp avtalet. Som jag ser det är det svårt att tolka det som något annat än en uppsägning, om det inte samtidigt ges information eller ställs frågor om exvis en andrahandshyresgäst. Men det beror som sagt på omständigheterna i fallet, framför allt den exakta lydelsen i meddelandet och andra diskussioner ni har fört. I fallet från Högsta domstolen hade den ena parten velat säga upp avtalet i förtid. Det ansågs av Högsta domstolen innebära att parten samtidigt sade sig inte vilja förlänga samma avtal (om uppsägningen i förtid inte gick igenom), även fast det inte meddelades uttryckligen. Det skiljer sig således en hel del från er situation och jag kan därför inte dra alltför säkra slutsatser.

I övrigt uppfyller brevet formkraven, nämligen att det är skriftligt och har delgivits dig (i det här fallet genom rekommenderat brev).

Fråga 2 – Behörighet hos uppsägaren

Behörighet att säga upp ett hyresavtal regleras inte i hyreslagen, utan i avtalslagen och de generella reglerna om fullmakter. Det går alltid att begära att se fullmakter (och jag kan inte tänka mig någon situation när det är till ens nackdel).

Sammanfattning

Som jag ser det uppfyller uppsägningen formkraven, men om det rör sig om betydande summor pengar kan det vara värt att boka ett möte med en av våra jurister. De kan då skapa sig en bättre helhetsbild än vad det här formatet tillåter samt göra ytterligare utredning exvis ifall det finns andra rättsfall än det jag hittat. Du hittar mer information om våra tjänster HÄR.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om mitt svar var otydligt, om jag missade någon del av frågan, eller om du undrar något annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden