Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Oskäligt hyresvillkor?

Hej,
Jag vill flytta in i ett kollektiv och fick nyligen ett hyreskontrakt från hyresvärden. Huset kollektivet bor i ägs av en privatperson som bor i ett annat hus på samma tomt. En deposition på x tusen kronor ska avläggas från samtliga medlemmar i kollektivet. Nu kommer kruxet: "Depositionen får av hyresvärden tas i anspråk i den utsträckning som en eller fler hyresgäster brister i fullgörandet av detta avtal, oavsett vilken av hyresgästerna som brister i fullgörandet."

Går detta rätt till enligt Sveriges rätt om kollektiv bestraffning?

Mvh

Rådgivarens svar

2018-12-29

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Kollektiv bestraffning

Kollektiv bestraffning är förbjudet  i svensk och internationell rätt. Det följer bland annat av FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och den fjärde Genèvekonventionen. Förbudet syftar dock till staters förpliktelser och avser alltså främst situationer då exempelvis flera personer riskerar att dömas för en persons brott. Regelverken är alltså inte aktuella i ditt fall.

Jämkning enligt avtalslagen

Det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är en jämkning av avtalsvillkoret med stöd av 36 § avtalslagen, vari anges att ett avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt. Det är möjligt att avtalsvillkoret är att anse som oskäligt, eftersom det innebär att en ”oskyldig” hyresgäst drabbas av en annan hyresgästs brister. Bedömningen påverkas dock av övriga omständigheter – exempelvis depositionens storlek.

Om man som hyresgäst vill påkalla en ändring av hyresvillkoren ska man skriftligen meddela motparten om det. Om motparten motsätter sig en ändring, kan hyresgästen ansöka om ändring av villkoren hos hyresnämnden, som prövar frågan.

Rekommendation

Mitt råd är att du först och främst meddelar hyresvärden att du önskar ändra detta villkor. Om hyresvärden motsätter sig ändringen, kan du vända dig till hyresnämnden. Det kan vara bra att ta kontakt med en jurist för att se till att allt går rätt till – och våra erfarna jurister på Familjens Jurist hjälper gärna till. Du är varmt välkommen att boka tid med någon av dem.

Vänligen,
Olivia

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden