Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Oriktigt beslut av styrelse i bostadsrättsförening

Hej.
Bor i en HSB förening dör vår styrelse beslutat om att montera postboxar i 34 portar.
Inget informationsmöte för medlemmarna innan beslutet. Beskedet om att boxarna lades ut på föreningen hemsida 28 juni mitt i semestertider. Få tal läser hemsidan och de som inte har tillgång till dator har inte fått någon pappersinformation. Våra brevlådor är godkända och ljuset är bra och det finns hiss. Postboxarna som kostar oss ca 350.000 kronorska enligt styrelsen förbättra brevbärarna arbetsmiljö. I en debattartikel skrev HSBs förbundsordförande Anders Lago att boxar och omoderna som fastighetsägare mm inte skall betala för. Ändå gör vår förening det i augusti 2019.
Är det en väsentlig förändring och fodrar ett beslut på en stämma ? Har styrelsen brutit mot någon annan lag eller liknande?

Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2019-08-07

Hej! Tack för att du väljer att ställa din fråga till Fråga Juristen. Här nedan följer ett svar på din fråga.

Särskilda villkor för särskilda beslut

Precis som du beskriver i din fråga gäller att beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna, vilket framkommer av Bostadsrättslagen kapitel 9 § 15.

Jag vill här poängtera att jag inte vet exakt vad din bostadsrättsförenings stadgar säger. Innehållet i dessa kan påverka tillämpningen av ovanstående lag.

Parallellt med bostadsrättslagen är även lagen om ekonomiska föreningar tillämplig på bostadsrättsföreningar. Av kapitel 7 § 4 p. 1 samma lag framgår att styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter… I detta inkluderas även underhåll av fastigheten.

Gränsdragningen mellan vad som är underhåll av fastighet å ena sidan, och vad som är väsentlig förändring å andra sidan, är svår att göra och rättsläget kring många frågor av detta slag är oklart.

Dock bör det krävas att när styrelse fattar beslut som formellt sett inte kräver ett stämmobeslut, t.ex. om det är ett underhållsarbete, bör frågan likväl hänskjutas till stämman om det skulle medföra stora kostnader för föreningen. Frågan bör även hänskjutas till stämman om det finns anledning att tro att medlemmar kommer motsätta sig beslutet.

Tillämpning i ditt fall

Om beslut om installation av postboxar faller under beteckningen väsentlig förändring eller inte kan jag tyvärr inte svara på, då rättsläget är oklart. Dock framgår det av din fråga att dels kommer installationen kosta föreningen en inte obetydlig summa, dels att flera medlemmar kanske motsätter sig beslutet. Det går att argumentera för att detta är ett sådant beslut som styrelsen förvisso haft den formella rätten att beslut i, men likväl borde ha hänskjutit till stämman.

Om du anser att styrelsen har fattat ett felaktigt beslut kan du kontakta dem och meddela att du anser att de bör ompröva sitt beslut. Om detta inte leder till önskat resultat kan du begära en rättslig prövning av deras beslut.

Rekommendation och råd

Om du väljer att få beslutet prövat råder jag dig att söka professionell juridisk hjälp. På Familjens Jurist finns det många erfarna jurister som kan hjälpa dig med ditt ärende. Du kan boka tid här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Om det är något annat du undrar över får du gärna ställa fler frågor till Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden