Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ordningsregler i bostadsrättsförening

Hej!
Styrelsen i vår förening har jättekonstiga och orimliga ordningsregler. Jag blev tillsagd att jag inte kunde utföra cykelreperation i vår port, när jag frågade om det var en brandsäkerhetsfråga, så fick jag bara svaret att så är reglerna. Jag blockerade inte någon dörr eller infart, eller förde oväsen.
Igår fick jag höra att jag inte fick använda gräsmattan för att sola på, eftersom det är den finaste gräsmattan i området.
Är det verkligen lagligt att bestämma den här typen av regler, som dom inte kan motivera med säkerhetsskäl? Får man lov att bestämma hur som helst?

Rådgivarens svar

2019-08-28

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finns i bostadsrättslagen.

Grundläggande regler om bostadsrättshavares skyldigheter

En bostadsrättshavare ska vid användningen av sin lägenhet se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar och han eller hon ska iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren är även skyldig att rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens seder meddelar (bostadsrättslagen 7 kap. 9 §).

Det finns inget hinder mot att regler som avviker från ortens seder införs om föreningens medlemmar är överens i frågan. Sådana regler är dock inte hållbara i en eventuell framtida process och kan inte läggas som grund för förverkande av bostadsrätten.

Vad kan du göra?

Mitt råd till dig är att be att få en sammanställning av samtliga ordningsregler som gäller för föreningen och be att få syftet förklarat gällande de regler som du uppfattar som oskäliga. Du kan även prata med de andra grannarna för att få klarhet i hur den allmänna uppfattningen i föreningen ser ut.  

Bostadsrättsföreningens styrelse har rätt att kräva åtlydnad av ordningsregler så länge reglerna är förankrade i föreningens intresse, inte kan uppfattas som godtyckliga och står i överensstämmelse med ortens sed. Regler som inte lever upp till dessa krav är du som bostadsrättshavare inte skyldig att följa. Vad som faller inom ram för godtagbara ordningsregler kan det dock i värsta fall krävas en rättsprocess för att avgöra.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du bokar tid med en av våra erfarna jurister. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen

Vänliga hälsningar,
Isabelle Hepsever

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden