Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Omvandla gemensamt hus till enskild egendom

    Jag är gift och tillsammans äger vi ett hus, vi har ca 21000000 kr i lån på bostaden, i dag hos ett låneföretag med hög ränta, pga tidigare KF skulder,
    Då enbart jag har KF skulder kvar, min make inte.
    Hur skulle vi kunna gå tillväga för att huset skall bli en enskild egendom, och därmed kunna över lånen till "normal ränta" på tex SEB.

    Finns det åtgärder som möjlighet för oss.
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2021-01-24

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Enskild egendom

    Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. Reglerna om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan egendom göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det är enbart egendom som tillhör eller tillfaller maken som kan göras till dennes enskilda egendom. Med det menas att det inte är möjlig att ändra ägandeförhållandena genom ett äktenskapsförord. Det krävs alltså att maken äger 100 % av den egendom som ska göras till dennes enskilda egendom.

    Äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna.

    Gemensamt ägd egendom

    För att gemensamt ägd egendom ska kunna göras enskild krävs alltså först att äganderätten helt och hållet övergår till den ena maken. Detta kan ske genom antingen köp eller gåva.

    Vid köp av fastighet gäller jordabalken (JB). Enligt 4 kap. 1 § JB måste överlåtelsen uppfylla vissa formkrav. Avtalet måste ske i skriftlig form, innehålla uppgift om pris och förklaring av säljaren att fastigheten överlåts till köparen. Avtalet måste även vara underskrivet av både köpare och säljare. Enligt 4 kap. 29 § JB gäller dessa krav även då en fastighet ges i gåva.
    En gåva som uppfyller dessa krav är därmed gällande makarna. För att gåvan även ska vara gällande mot borgenärerna (dvs. banker och andra kreditgivare) krävs dessutom att gåvan registreras, 8 kap. 1 § ÄktB. Registrering sker hos Skatteverket, 16 kap. 2 § ÄktB.

    Rekommendation

    Eftersom ni äger huset gemensamt så är det i nuläget inte möjligt att göra det till enskild egendom. Först måste du alltså överlåta din andel till din make, antingen genom att din make köper din andel eller genom att du ger din andel i gåva. Om ni väljer att göra det som gåva måste den registreras hos Skatteverket. Båda alternativen innebär att du förlorar din äganderätt till huset, vilket är viktigt att ha i åtanke.

    Därefter är det möjligt att upprätta ett äktenskapsförord om att huset ska vara enskild egendom. Jag kan rekommendera er att använda Familjens jurists online-mallar för äktenskapsförord och gåvobrev. Om ni vill ha ytterligare hjälp så kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter för rådgivning.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden