Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ombyggnad

Jag har en lokal som jag nu vill dela till en lokal och en lägenhet, bostadsrättsföreningen ger sitt godkännande och kräver ett upplåtelseavtal. Hur går jag nu vidare för att genomföra delningen?

Rådgivarens svar

2019-06-26

Stort tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag ge en kortare redogörelse kring vad som gäller vid ombildning och sedan hur du kan välja att gå vidare med din situation.

För en bostadsrättslokal gäller reglerna i bostadsrättslagen (BRL) tillsammans med bostadsrättsföreningens egna stadgar. Lagarna syftar till att reglera förhållande mellan fastighetsägaren och lokalinnehavaren.

Bygglov

Vid nybygge, ombygge eller tillbygge behövs i regel bygglov innan några ändringar kan göras. Detta gäller även för lokal. Det går att ansöka om ett förhandsbesked där man får veta redan i förväg om de tänkta ändringarna kan komma att beviljas. Du kan läsa mer om det på boverkets sida HÄR.

Upplåtelseavtal

Regler kring upplåtelseavtal för bostadsrätt regleras som nämnts i BRL. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet, 1:6 BRL. Vid förändringar behöver även bostadsrättsföreningen godkänna det, vilket de redan gjort i ditt fall.

12:1 jordabalken (JB) reglerar vidare kombinationen lokal och bostad. I regel avser en upplåtelse antingen bostadslägenhet eller annan lägenhet dvs lokal. Vid en kombinerad upplåtelse, som i detta fall, är det tillräckligt att bostadsinslaget inte är oväsentlig (dvs den behöver inte är väsentligt och det krävs alltså inte så mycket) för att lägenheten i sin helhet kan komma att ses som en bostadslägenhet.  

Sammanfattning och råd

Du behöver troligen söka bygglov innan du påbörjar några ändringar i lokalen och du kan med fördel börja med att ansöka om ett förhandsavgörande. Om det godkänns kan fastigheten i sin helhet komma att ses som en bostadslägenhet beroende på hur den delas.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få ytterligare hjälp så rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist som du kan boka en tid med HÄR.

Jag hoppas att du känner att du fått hjälp med din fråga. Varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden