Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ombildning av hyresrätt

Hej.

Vi behöver hjälp gällande köp av vår lgh.
Vi har fått info om att en ombildning ska bli av i vårat hus.
Vi har bestämt oss för att vi vill köpa vår lgh och har fått lånelöfte.
Lånelöftet ska vara inne senast 15/3 vilket inte är några problem,och datum för ombildning är satt den 28/3.

Problemet för oss är att vi befinner oss på en resa utomlands och kommer tillbaka till Sverige 28/3. (Datumen för ev ombildning var ej klart när vi lämnade Sverige)
Vi har kontaktat företaget som håller i det hela om möjlighet till uppskov vilket vi idag fick svar på ej var möjligt.
I början av denna process fick vi info om att det skulle finnas ett slags "ångerrätt" om man som hyresgäst först säger nej till köpet och sedan ångrar sig.
Vi har även läst lite på nätet och förstår det som att man faktiskt har den möjlighten, och om man köper inom en månad efter ombildningsdatum ska ha rätt att köpa lgh för samma pris som den ekonomiska planen visar och utan någon extra ränta.
Vi vill kolla upp om detta stämmer, innan vi kontaktar företaget igen, med förhoppning om att det kan vara våran lösning till att kunna köpa vår lgh för samma pris som erbjuds idag,utan några påslag.
Då vi inte är insatta inom detta område vänder vi oss till er och är tacksamma om ni kan hjälpa oss i detta problem, som också börjar bli väldigt brådskande.

Rådgivarens svar

2018-03-20

Hej! Tack för att ni hör av er till Fråga Juristen med era frågor.

Upplåtelseavgift
Till att börja med krävs det för att en upplåtelseavgift ska kunna tas ut att det är angivet i bostadsrättsföreningen stadgar att sådan faktiskt får tas ut, 9 kap. 5 § p. 4 bostadsrättslagen (1991:614). En upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som föreningen kan begära när exempelvis en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt, se här.

Inom en månad
Av 7 kap. 14 § 4 st. bostadsrättslagen framgår att bostadsrättsföreningen vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt inte får ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Det stämmer således det ni undrar om angående frist på en månad.

Efter sex månader
Vidare framgår av nyss nämnda bestämmelse att intill dess att sex månader har förflutit från dagen för erbjudandet, får avgiften högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635). Denna sistnämnda bestämmelse är av intresse för er eftersom den stadgar en sexmånadersfrist. Denna sexmånadersfrist börjar gälla från och med den dag då ni erbjudits att förvärva lägenheten enligt rättsfallet RH 2008:50, inte den dag då föreningen förvärvade fastigheten. Om köpet sker inom sex månader gäller således det priset som sattes vid husköpet, plus ränta.

Inom tolv månader
Vidare har hyresgäster tolv månader på sig efter att föreningen köpt fastigheten att bestämma sig för om de vill köpa ”sin” lägenhet. Efter den ovannämnda sexmånadersfristen gäller marknadspris.

Sammanfattningsvis får alltså inte en upplåtelseavgift tas ut förrän efter en månad från den dag då föreningen erbjöd er att få ”köpa” er lägenhet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta dem igen och hänvisa till ovannämnda bestämmelse. Hoppas ni har fått vägledning i era frågor. Behöver ni ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att kontakta Familjens jurist.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden