Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Hej!
Har en fråga kring ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. När ska hyresgästerna informeras om att ombildningsplaner finns och när ska intresseförfrågan göras? Om en hyresgäst säger upp sitt kontrakt när ombildning är påbörjad och pågår (utan hyresgästens vetskap) finns upplysningsplikt från hyresvärden att det pågår ombildning?

Rådgivarens svar

2017-08-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt reglerar din fråga, du hittar lagen här. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller.

Allmänt om ombildning
En hyresgäst har rätt att förvärva en bostadsrätt genom ombildning, se 1 §. Ett intresse för en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt inleds av antingen enskilda hyresgäster alternativt av fastighetsägaren som framför erbjudandet till hyresgästerna. För att en ombildning ska kunna göras måste en bostadsrättsförening först bildas. Efter att föreningen är registrerad lämnas en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. För att anmälan ska godkännas måste minst två tredjedelar av hyresgästerna vara intresserade av att köpa fastigheten, se 3 §

När ska hyresgästerna informeras?
Det framgår inte av lag en specifik tidpunkt som hyresgästen ska informeras om att hyresvärden går i tankarna att eventuellt ombilda. Intresseförfrågan bland hyresgästerna ska således vara gjord innan intresseanmälan lämnas till Inskrivningsmyndigheten. Har ett hyreskontrakt sagts upp saknas rätt till att förvärva en bostadsrätt genom ombildning. 

Sammanfattning
Då jag saknar kännedom om det var "lösa diskussioner" eller om processen var påbörjad och en bostadsrättsförening hade bildats är det svårt att ge ett klart och tydligt svar kring era chanser. Diskussioner kan pågå i flera år innan något sker. Då ni verkar ha sagt upp lägenhet innan den faktiska processen dragit igång kan det vara svårt att hävda en rätt till att erbjudas ombildning av hyresrätt. Det är möjligt att höra med hyresvärden om ni kan ta tillbaka uppsägningen, men det är inget ni har rätt till enligt lag. Det kan även vara av betydelse att se till hyreskontraktet och vad som regleras där. 

Jag hoppas ni har fått svar på er fråga! Behöver ni vidare hjälp av en jurist för att ta reda på vilka möjligheter som finns mer specifikt i ert fall är ni varmt välkomna att boka en tid med våra jurister på ett kontor nära er, det kan ni göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden