Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ombildning av bostadsrätt

Hej! 
Jag har köpt en bostadsrätt på 97kvm som är skriven på två stycken lägenhetsnummer. Bostadsrätten var alltså från början två lägenheter där den ena hade en yta på 21kvm och den andra 76 kvm. Dessa köptes av en privatperson som i sin tur slog ihop dem. Bostadsrätten används idag som en lägenhet men på köpeavtalet står det 2st lägenhetsnummer samt att hyran betalas på en sammanställd avi med bägge lägengetsnumrena uppskrivna. Jag har även två köpekontrakt, en för varje lägenhet. 
Min juridiska fråga är om jag har rätt att dela upp min lägenhet och sälja dem separat?
Bostadsföreningen nekar mig detta och påstår att jag inte får dela upp lägenheterna och sälja dem separat. De påstår att styckning av lägenheten medför ekonomiska konsekvenser för föreningen. Vad kan jag göra åt saken? 

Rådgivarens svar

2017-11-19

 

Hej. Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 
 

Rättsläget
Enligt huvudregeln krävs för att du ska få ombilda lägenheten till två lägenheter att du har styrelsens godkännande. Detta följer av 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen (BrL) enligt vilken bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder som bl.a innefattar (punkt 3) ”väsentlig förändring av lägenheten”. 

I bestämmelsens andra stycke stadgas emellertid att styrelsen inte får vägra tillstånd till en sådan åtgärd - om åtgärden inte innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Vid ombildandet kan vidare krävas att man ändrar i den ekonomiska planen, se 3 kap. 4 § BrL, och i vissa fall kan bygglov erfordras. 
 

Enligt förutsättningarna i din fråga verkar lägenheten kunna ombildas till två stycken utan några särskilt omfattande åtgärder, varför undantagsbestämmelsen i 7 kap. 7 § st. 2 BrL kan vara tillämplig, och du bör således inte nekas tillstånd att ombilda lägenheten. Fråga bör lämpligast prövas på en föreningsstämma enl. 9 kap. 15 § st. 1 BrL.  Vad de praktiska och ekonomiska konsekvenserna blir för föreningen till följd av ombildandet i ditt fall har jag dock ingen möjlighet att bedöma. 

 

Hur kan du gå vidare?
Jag tänker att en ombildning inte bör innebära en påtaglig olägenhet för din förening med hänsyn till lägenhetens förutsättningar, varför du med stöd av 7 kap. 7 § st 2 BrL ej bör nekas tillstånd till en sådan. Frågan är dock beroende av ytterligare faktorer, särskilt bostadsrättsföreningens stadgar som kan skilja sig från de allmänna kraven i Bostadsrättslagen och äga företräde framför lagens lydelser. Det är därför viktigt att du grundligt läser igenom föreningens stadgar. Möjligtvis finns förklaringen till att du nekas ombildning där. Jag råder dig vidare att ta upp frågan med bostadsrättsföreningens styrelse med hänvisning till ovan nämnda bestämmelser. 

I det fall du och din bostadsrättsförening inte kan komma överens i frågan kan du vända dig till hyresnämnden som medlar i denna typ av tvister. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet eller kontakta våra erfarna jurister genom att klicka här.

 

Bästa hälsningar,

Jessica

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden