Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Officialservitut

Hej.
Vi är härskande fastighet i en officialservitut i köpeavtalet avseende en grusväg över den tjänande fastigheten till vår fastighet.
Inget avtal ang underhåll och drift är upprättat mellan parterna.
Kan den tjänande fastigheten debitera oss för det underhåll han genomför på vägen?

Rådgivarens svar

2019-01-18

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Officialservitut

Regler om officialservitut finns i 7 kap. fastighetsbildningslagen. Enligt lagen får officialservitutet inte innefatta en skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla b.la. väg, utan stöd av en överenskommelse mellan ägaren av den härskande fastigheten och ägaren av den tjänande fastigheten. För att underhållsskyldighet för den tjänande fastigheten ska uppkomma krävs alltså ett avtal. Finns det ingen sådan överenskommelse, ska alltså den härskande fastigheten ansvara för underhåll.

Svar

Det finns inga uttryckliga regler som stadgar en möjlighet för en part att debitera den andra för underhåll. Enligt min tolkning av det ovan presenterade rättsläget bör regleringen i fastighetsbildningslagen dock innebära att ägaren till den tjänande fastigheten rimligen inte kan debitera ägaren till den härskande fastigheten för kostnader för underhåll, eftersom det är ägaren till den härskande fastigheten som ska ansvara för underhållet, om det inte finns ett avtal vari framgår något annat. Emellertid kan det vara så att ett avtal kan anses ha upprättats genom exempelvis konkludent handlande, vilket innebär att ett giltigt avtal finns. Detta beror dock på omständigheterna i situationen.

För att få mer information om servitutet kan du vända dig till Lantmäteriet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Vänligen,
Olivia

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden