Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Oenig om fritidshus

Hej! Jag vill hjälpa min bror som sitter i en knivig situation och han mår nu fruktansvärt dåligt... Senariot ser ut så här! Min bror är 45år bor i göteborg och är separerad från sin sambo, dom har två barn tillsamans. dom har gemensam vårdnad. dom har ett sommarställe på västkusten äger 50% var. min bror vill helst inte sälja och kan ej inte köpa loss sin tidigare sambo. hon vill ej heller inte sälja...? min bror kan inte gå vidare med sitt liv pga sommarstället... jag och min bror fick sommarstället i arv av vår farmor och pappa. med tiden köpte min bror loss min del ( jag kunde ej bruka sommarstället pga avståndet till stockholm.) Nu kommer det kniviga, min bror var tillsamans med sin dåvarande sambo under denna tiden,vet ej hur men han skrev mina 50% på sin flickvän som han då väntade barn med...??? Hur kan han bli fri från sambon??? Han har ej möjlighet att köpa loss henne, och hon vill ej heller sälja!?? vilka möjligheter har han, kan han tvinga henna att sälja eller vad? kan han sälja sina 50% till någon okänd ...? snälla är tacksam för råd och tipps! ( Min bror är desperat, han orkar inte med situationen ...) 

Rådgivarens svar

2017-07-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din brors situation.

Rekvisit för gåva

Till att börja med kan jag nämna att det för att din brors ex-sambo ska ha förvärvat 50 % i fastigheten krävs att formkraven för gåva av fastighet som man finner i 4 kap. jordabalken är uppfyllda. En skriftlig handling ska upprättas som innehåller en överlåtelseförklaring och undertecknas av båda parter. Är det uppfyllt är gåvan giltig och det föreligger ett samägande mellan din bror och hans ex-sambo.

Tillämplig lag

Om inte din bror och ex-sambon avtalat om annat sinsemellan blir lagen om samäganderätt tillämplig. Det kan vara värt att nämna att fritidshus inte räknas in i samboegendomen vid bodelning.

Sälja sin egen andel

Om din bror och hans ex-sambo inte är intresserade av att finna ett samarbete som gör att de kan fortsätta samäga fastigheten så bör rimligtvis en ändring i ägandet ske. Eftersom att du skriver att din bror inte har möjligheten att köpa ut sin ex-sambo och att hon inte heller är villig till det förefaller det för mig som att det bästa alternativet är att försöka få fastigheten såld till utomstående. För förfogande av fastigheten i sin helhet eller för vidtagande av åtgärder i förvaltningen krävs samtliga delägares samtycke. Din bror kan alltså inte lägga ut hela fastigheten till försäljning för bådas räkning om inte ex-sambon samtycker. Dock kan delägare i samägd fastighet fritt förfoga över sina egna ägarandelar, det går bra att sälja sin egen andel i fastigheten. Det kan dock vara svårt att få ut ett bra pris för 50 % av en fastighet där det finns en tredje part som äger 50 % i sin tur. Han kan inte tvinga ex-sambon att sälja sin andel.

Offentlig auktion

Även om en delägare inte får sälja hela fastigheten på egen hand följer det av 6 § lagen om samäganderätt att det finns en möjlighet att gå till tingsrätten och söka om att hela fastigheten ska bjudas ut till försäljning via offentlig auktion. Tingsrätten ska då förordna om utbjudning om inte övriga delägare (ex-sambon i detta fall) kan visa synnerliga skäl för anstånd. Med anstånd menas att utbjudningen skjuts upp. Det kan röra sig om ekonomiska eller sociala skäl men det ställs höga krav på vad som utgör synnerliga skäl. En synnerligen svag konjunktur har visat sig kunna vara ett möjligt skäl till anstånd då det skulle kunna leda till en förlustbringande affär. I dagsläget går det knappast att hävda att det råder lågkonjunktur på bostadsmarknaden. Vad gäller sociala skäl är det svårt att tro att det föreligger sådana som är tillräckligt starka med tanke på att det rör sig om en fritidsbostad. Jag tror därför att din bror skulle nå framgång med att få till en utbjudning av fastigheten om han bestämmer sig för att söka om en sådan. Vid utbjudningen kan rätten, om det yrkas av en delägare, besluta om ett lägsta pris under vilket fastigheten inte får säljas.

Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka svara på dem!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden