Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Nycklar till bostadsrätt

Hej! Har en fråga gällande ansvar för nycklar till en bostadsrätt.
I föreningens stadgar står det att lägenhetsinnehavaren har underhållsansvar för lås och nycklar till dörren.
Sen har styren lokala regler som säger att det ska finnas 5 nycklar till dörren och att lghs innehavaren ska bekosta bortappade nycklar.
Men om jag förstått detta rätt så får man som innehavare ha vilket lås och hur många nycklar man vill till sitt lås?
Nu har jag i alla fall sålt min lägenhet och så har jag fått en faktura från föreningen på nya nycklar och ny låscylinder då det saknades en nyckel. Är detta korrekt ? Känns som att ifall nya ägaren vill ha en till nyckel får han bekosta detta själv?
Köparen visste om att det saknades en nyckel vid avtalet

Rådgivarens svar

2017-11-20

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ska nedan redogöra för vad som gäller i ditt fall.

Nycklar till bostadsrätt
Vid försäljning av en bostadsrätt framgår ofta hur många nycklar som som finns och ska överlämnas i köpeavtalet. Det är då din skyldighet som säljare att överlämna rätt antal nycklar för att inte begå ett avtalsbrott. I ditt fall har du tydligt klargjort för köparen att du överlämnat samtliga fyra nycklar som du har.

I många fall har bostadsrättsföreningen upprättat en förteckning över hur många nycklar varje lägenhet har. För de fallen behöver du som säljare rätta dig efter denna förteckning. Om du misslyckas med att fullfölja detta kan du komma att stå för kostnader köparen lider. 

Sammanfattning
I ditt fall verkar bostadsrättsföreningen ha upprättat en förteckning över hur många nycklas respektive lägenhet ska ha. Det innebär att du som (tidgare) bostadsrättsinnehavare har en skyldighet att vid försäljning överlämna rätt antal nycklar, dvs. i enlighet med förteckningen, för att inte riskera att behöva stå för några kostnader till köparen. När föreningen har upprättat en sådan förteckning får det dessvärre ingen betydelse att informerat köparen om att det saknades en nyckel.
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden