Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Normalt slitage?

Hej!
Jag har precis sagt upp min hyresrätt, som förvaltas av Novie/novire och ägs av SEB tryggliv, i Stockholm.
Vi har haft 4 hyllplan uppsatta på väggen. Använde oss av rätt skruv för materialet i väggen vilket då blev expanderskruv. Vid besiktningen nu vid utflytt så kräver dock förvaltaren att vi ska spackla och måla om hela väggen pga "onorlamt slitage" för att vi använt just expanderskruv. Hade vi använt annan skruv så hade vi inte kunnat ha något på väggen. Vi har spacklat och gjort vårt bästa för att lämna det så bra som möjligt till nästa hyresgäst. Är det rimligt att vi ändå ska måla?
Tack på förhand

Rådgivarens svar

2018-12-18

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Som hyresgäst har ni en skyldighet att vårda lägenheten enligt 12 kap. 24 § JB. Skador som ni orsakat ska ni ersätta hyresvärden. Ni ska dock inte ersätta hyresvärden för nomalt slitage. Frågan blir därmed om hålen för hyllplanen kan anses utgöra normakt slitage. 

Exempel på normalt slitage är hål i väggen från tex tavlor och hyllor. Men man måste dock göra en bedömning i det enskilda fallet. Är det så att hålen är onormalt stora eller många kan de utgöra en skada. 

Har ni endast några få mindre hål borde det utgöra normalt slitage medan onromalt många eller stora hål således kan anses utgöra skada. 

Om hålen ska anses utgöra en skada kan hyresvärden kräva att ni ska återställa lägenheten vilket jag antar har skett i detta fall. I sådana fall kan det krävas att ni även målar väggen för att lägenheten ska anses återställd.

Eftersom jag inte vet hur hålen ser ut är det svårt att svara på er fråga men enligt er beskrivning verkar det endast vara några stycken hål för att sätta upp hyllplanen. Jag anser då att det mycket väl kan anses utgöra normalt slitage. Ni bör i sådana fall inte behöva åtgärda hålen.

Kommer ni inte överens med hyresvärden kan ni vända er till hyresnämnden som kan medla. 

Hoppas ni fick svar på er fråga, annars får ni gärna ställa en ny fråga.

Vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden