Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Normalt slitage eller skada?

Hej! Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand och ser att min hyresgäst har satt upp krokar på sidan av köksskåpet. Jag förstår att hyresvärden ska acceptera normalt slitage enligt jordabalken, men jag undrar om samma gäller för bostadsrätt där jag själv är ”hyresvärd”? Jag undrar också om det spelar roll att hyresgästen har gjort hål i just köksskåpet - att återställa hål i träskåp är betydligt svårare än att spackla och måla över ett hål i väggen och skåpet är ju delvis förstört. Vi har inte avtalat något om detta i kontraktet. Vilka rättigheter har jag? Kan jag kräva ersättning?

Rådgivarens svar

2021-04-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i situationen. När man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, stadgas det i 1 § st. 2 privatuthyrningslagen att bestämmelserna i 12 kap. Jordabalken (JB) gäller, om inte något annat föreskrivits i privatuthyrningslagen.

Hyresgästens vårdplikt

Enligt 12 kap. 24 § JB har hyresgästen en vårdplikt under hyrestiden som i princip innebär att vårda och ta hand om lägenheten och vad därtill hör. Vid användande av lägenheten ska hyresgästen visa den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person. Det kan dock inte krävas att hyresgästen ska hålla lägenheten i exakt samma skick som den hade på tillträdesdagen. Man får räkna med att ett normalt brukande av lägenheten kommer innebära normalt slitage. Sådant slitage är hyresgästen inte skyldig att ersätta hyresvärden för. Hyresgästen måste dock ersätta skada som uppkommit genom vållande, vårdslöshet eller försummelse. En bedömning av vad som är normalt slitage måste göras i det enskilda fallet men enligt praxis har bland annat hål i väggar efter tavlor och hyllor ansetts vara normalt slitage, så länge detta inte varit alltför omfattande. Skulle det till exempel röra sig om många eller stora hål kan det anses utgöra en skada som kan innebära ersättningsskyldighet för hyresgästen. 

Hyresvärdens rätt till ersättning

Skulle det vara så att hyresvärden anser att det uppkommit skador under uthyrningstiden kan denne framföra sina ersättningsanspråk till hyresgästen. Det är hyresvärden som har bevisbördan för att skadorna inte utgör normalt slitage och att de uppkommit under tiden hyresgästen hyrt bostadsrätten. Ett besiktningsprotokoll kan utgöra bevis på att skadorna som uppkommit orsakats av hyresgästen. Skulle hyresgästen bestrida anspråket kan talan väckas i domstol där man bedömer om det rör sig om normalt slitage eller en skada som uppkommit genom vållande eller vårdslöshet. 

Din situation

Som svar på din första fråga kan sägas att ovannämnda reglering även gäller då en bostadsrättshavare hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Gällande hålen i köksskåpet är min uppfattning att det, precis som du skriver, är något svårare att reparera sådana hål i jämförelse med reparation av hål i en vägg. Hyresgästen hade ju till exempel kunnat fråga om lov, alternativt sätta krokar i väggen eller sätta självhäftande krokar istället för att borra hål i köksskåpet. Det framgår inte hur många hål det rör sig om i ditt fall eller hur stora de är men eftersom du beskriver att köksskåpet är delvis förstört antar jag att det är flera, synliga hål. Det skulle därför kunna anses utgöra en skada men eftersom jag inte vet exakt hur hålen i skåpet ser ut, kan jag inte med säkerhet svara på huruvida det är rör sig om en skada. Som ovan nämnts är det i domstol som en slutgiltig bedömning görs i frågan.  

Rekommendation

Jag rekommenderar att du i första hand kontaktar hyresgästen och ser om ni kan komma överens. Hyresgästen kanske går med på att återställa skåpet alternativt ersätta dig för kostnaderna. Beviskraven som ställs i domstolsprocessen är höga och det kan dessutom sluta med dyra rättegångskostnader och därför rekommenderas att försöka lösa tvisten utanför domstol. Om du vill ha närmare rådgivning och juridisk hjälp rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten samt onlinemöten. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden