Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Nekat medlemsskap bostadsrättsförening

Hej, min dotter har sålt en lgh och nu godkänner inte föreningen köparen för att det inte finns ett lånelöfte.
Handpenning är betalt resten ska betalas kontant utan lån med hjälp av föräldrar. Men förening säger nej för att lånelöfte inte finns och att dom inte kan se att köparen har pengar på banken. UC har godkänt även Riksbyggen centralt. Vad kan vi göra och är detta ett beslut som föreningen får göra. Hyran är på ca 2500kr. Detta påverkar min dotter då hon ska skriva på för en ny lgh. Tacksam för snabbt svar.
 

Rådgivarens svar

2020-04-19

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Bostadsrättsföreningar regleras dels genom bostadsrättslagen och dels genom varje bostadsrättsförenings stadgar. 

Bostadsrättslagen
Av bostadsrättslagen (BRL) framgår det att medlemskap beslutas av bostadsrättsföreningens styrelse med stöd av föreningens stadgar (2 kap. 1 § BRL). Föreningens stadgar är således avgörande för om medlemskap beviljas eller inte.

Ett nekat medlemsskap måste vila på mycket starka grunder. Föreningen får inte kräva att köparen har en viss miniminivå av inkomst för att antas som medlem, men det finns ett visst utrymme för styrelsen att neka medlemskap av ekonomiska skäl (2 kap. 3 § BRL). En person som köpt en bostadsrätt men sedan vägras medlemskap kan få saken prövad av hyresnämnden och i andra hand av hovrätten (2 kap. 10 §).

Ett nekat medlemskap får som följd att försäljningen blir ogiltig (6 kap. 5 §). Kan medlemmen som försökt sälja bostadsrätten visa på att styrelsen felaktigt nekat köparen medlemskap och att det lett till ekonomisk skada för säljaren så kan styrelsen bli skadeståndsskyldig enligt 21 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar

Sammanfattning
Lagen utgör inget hinder mot att en medlemskapsansökan avslås på den grund att köparen bedöms sakna betalningsförmåga - förutsatt att föreningen kan styrka detta och att grunden anges i stadgan

Om ni anser att föreningen saknar grund till att neka köparen medlemsskap rekommenderar jag er att i första hand påtala detta för föreningen och att i andra hand kontakta hyresnämnden för att utkräva skadestånd. Ni bör däremot vara medvetna om att detta är en lång process. 

Vid behov av ytterligare hjälp med er fråga eller rådgivning kring en skadeståndstalan kan ni vända er till någon av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa er vidare med ärendet. Ni kan boka ett telefonmöte via deras hemsida.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Återkom gärna till oss på Fråga Juristen om ni har ytterligare frågor!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden