Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Nekad hyresrätt pga. betalningsanmärkning

Söka hyreslägenhet:
Pga. bet.anm. skaffade vi 2 borgensmän när vi sökte lägenhetsbyte.  Vi har goda referenser. O inga hyresskulder. Min man sitter i rullstol o lök. intyg på att han måste ha en lgh i markplan utsn trösklar. Vi blev nekade pga bet. anm. Dessutom sa de att den ene borgensmannen var för gammal!! Han är 73 år. Är detta verkligen tillåtet? 

Rådgivarens svar

2017-11-29

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska nedan redogöra för vad som gäller i ovan redovisad situation.

Överlåta hyresrätt
Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. Det är dock möjligt att genomföra ett lägenhetsbyte genom att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med villkor, 12 kap. 32 och 35 §§ jordabalken.

Som beaktansvärda skäl nämns som exempel att en växande familj som är i behov av en större bostad eller att hyresgästen till följd av väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden behöver en mindre lägenhet. Enligt min bedömning bör din mans funktionshinder och behov av en anpassad bostad utgöra beaktansvärda skäl.

Vidare måste bytet äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden vad avser ekonomiska förpliktelser och förmågan att vårda lägenheten. Förmodligen blev ni nekade bytet på denna grund, då ni har betalningsanmärkning och hyresvärden inte kände sig betryggad med er ekonomiska situation och förmåga att betala hyran. Det finns inget hinder för hyresvärden att kräva säkerhet som villkor för överlåtelsen, men det är inget krav.

Med särskilda skäl avses bl.a. om en ekonomisk ersättning ska utgå mellan hyresgästen och bytepartnern. Av min kännedom utgör inte denna grund något hinder i ert lägenhetsbyte. 

Sammanfattning och rekommendationer
En betalningsanmärkning är ett tecken på att betalningar inte har skötts och det kan leda till att hyresvärden inte godkänner er som hyresgäster under den treårsperiod anmärkningen finns kvar. Detta oavsett om ni har borgensmän ställda som säkerhet för bostaden eller inte. Då hyresvärden inte går med på bytet har ni möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden, det kan ni göra här. Får ni hyresnämndens tillstånd till bytet får det genomföras direkt. 

Jag hoppas ni har fått vädledning i vad som gäller och hur ni kan gå vidare i ert fall! Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden