Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Nekad hyresrätt pga. betalningsanmärkning

    Söka hyreslägenhet:
    Pga. bet.anm. skaffade vi 2 borgensmän när vi sökte lägenhetsbyte.  Vi har goda referenser. O inga hyresskulder. Min man sitter i rullstol o lök. intyg på att han måste ha en lgh i markplan utsn trösklar. Vi blev nekade pga bet. anm. Dessutom sa de att den ene borgensmannen var för gammal!! Han är 73 år. Är detta verkligen tillåtet? 

    Rådgivarens svar

    2017-11-29

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska nedan redogöra för vad som gäller i ovan redovisad situation.

    Överlåta hyresrätt
    Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. Det är dock möjligt att genomföra ett lägenhetsbyte genom att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med villkor, 12 kap. 32 och 35 §§ jordabalken.

    Som beaktansvärda skäl nämns som exempel att en växande familj som är i behov av en större bostad eller att hyresgästen till följd av väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden behöver en mindre lägenhet. Enligt min bedömning bör din mans funktionshinder och behov av en anpassad bostad utgöra beaktansvärda skäl.

    Vidare måste bytet äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden vad avser ekonomiska förpliktelser och förmågan att vårda lägenheten. Förmodligen blev ni nekade bytet på denna grund, då ni har betalningsanmärkning och hyresvärden inte kände sig betryggad med er ekonomiska situation och förmåga att betala hyran. Det finns inget hinder för hyresvärden att kräva säkerhet som villkor för överlåtelsen, men det är inget krav.

    Med särskilda skäl avses bl.a. om en ekonomisk ersättning ska utgå mellan hyresgästen och bytepartnern. Av min kännedom utgör inte denna grund något hinder i ert lägenhetsbyte. 

    Sammanfattning och rekommendationer
    En betalningsanmärkning är ett tecken på att betalningar inte har skötts och det kan leda till att hyresvärden inte godkänner er som hyresgäster under den treårsperiod anmärkningen finns kvar. Detta oavsett om ni har borgensmän ställda som säkerhet för bostaden eller inte. Då hyresvärden inte går med på bytet har ni möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden, det kan ni göra här. Får ni hyresnämndens tillstånd till bytet får det genomföras direkt. 

    Jag hoppas ni har fått vädledning i vad som gäller och hur ni kan gå vidare i ert fall! Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden