Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När ska bostadsrättsföreningen skicka ut en rättelse?

Hej! I våras frågade jag min bostadsrättsförening om jag kunde få tillstånd att hyra ut min lägenhet i andrahand en lite längre period än vad de brukar godkänna på en gång. Ordförande sa att hon skulle ge mig ett svar innan sommaren. Jag väntar fortfarande på svar på min fråga, men för ett par veckor sedan fick jag ett rekommenderat brev med en "anmodan att vidta rättelse" där de anklagar mig för olovlig uthyrning och hotar med att avhysa mig om jag inte omedelbart ser till att andrahandsupplåtelsen upphör. Vid kontakt med ordförande sade hon att brevet var för att kontrollera att jag inte hyr ut lägenheten, eftersom jag frågat om lov till det. Får de lov att göra på detta sätt? Kan det räknas som olaga hot eller något liknande?

Rådgivarens svar

2019-10-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Regler om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen, förkortad BFL. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavaren får upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen lämnar samtycke (7 kap. 10 § BFL). Vägrar bostadsrättsföreningen lämna samtycke kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden istället. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till andrahandsuthyrningen om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § BFL). Bostadsrättshavaren måste ha giltiga skäl. Som giltiga skäl räknas att bostadsrättshavaren planerar att studera eller jobba utomlands.

Rättelse skickas ut först när bostadsrättshavaren har hyrt ut sin lägenhet utan samtycke från föreningen. Rättelsen ska leda till att den olovliga andrahandsuthyrningen upphör och andrahandshyresgästen flyttar ut. Om bostadsrättshavaren inte följer rättelsen kan föreningen säga upp avtalet och då blir bostadsrättshavaren tvungen att flytta från sin lägenhet (7 kap. 18 2 p. BFL).

Din situation

Rättelse ska skickas ut när föreningen får kännedom om en olovlig andrahandsuthyrning, vilket inte har skett i ditt fall. Rättelsen är inte till för att kontrollera bostadrättshavaren utan syftet med rättelsen är att ge bostadsrättshavaren en varning. Föreningen har dock inte gjort sig skyldig till olaga hot, eftersom det ska vara fråga om hot med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla t.ex. hot om misshandel, vilket inte är aktuellt i ditt fall (4 kap. 5 § BrB). Bostadsrättsföreningen har agerat på ett felaktigt sätt genom att skicka ut rättelsen för att kontrollera dig, men den har inte begått något brott.

Rekommendation

Om du inte har fått något svar från bostadsrättsföreningen angående andrahandsuthyrningen kan du vända dig till hyresnämnden istället. De kan ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning. Mer information om ansökan finner du på hyresnämndens hemsida.

Om du behöver mer juridisk vägledning är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Fråga Juristen

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden