Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När måste en bostadsrättsinnehavare inhämta tillåtelse från styrelsen för att få vidta åtgärder på sin bostadsrätt?

Hej!

Har renoverat i min lägenhet och anlitat en elektriker som gjort om en del av elen.
När jag nu skulle sälja lägenheten så vill föreningen ha ett intyg på att elen är fackmannamässigt utförd, men problemet är att bolaget jag anlitade har gått i konkurs så jag kan inte fixa fram ett intyg.
Efter en längre mailkonversation men styrelsen säger dom nu att dom ska ta dit en elektriker för att besiktiga elen och att jag blir skyldig att bekosta den eller så får jag skriva på ett papper att jag tar ekonomiskt ansvar för installationen?
Har dom rätt att göra så låter helt sjukt för mig, men dom anser att jag brutit mot paragrafen ”annan väsentlig förändring” eftersom jag ej sökt tillstånd för indragning av elen.
Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2018-09-17

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler om bostadsrätter hittas i bostadsrättslagen (BrL).

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
En bostadsrättsinnehavare har rätt att göra vissa ändringar i sin bostadsrätt medans vissa åtgärder svarar föreningen för. Föreningen svarar t.ex. för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet, 7 kap. 12 § BrL.

Begränsningar 
Det finns vissa åtgärder som kräver styrelsens tillstånd, sådana åtgärder är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar eller annan väsentlig förändring av lägenheten, 7 kap. 7 § BrL. Det är oklart vad ”väsentlig förändring” innebär i praktiken men i jämförelse med de andra ingreppen i bestämmelsen så bör väsentlig förändring tolkas som en mycket ingripande åtgärd på lägenheten. Det saknas närmare uttalanden i förarbetena för vad som avses med väsentlig förändring. Enligt juridisk litteratur så bör de ingrepp som omnämns i 7 kap. 12 § BrL anses utgöra väsentliga ingrepp. I 7 kap. 12 § BrL så ska ingreppen avse ledningar som föreningen försett lägenheten med samt att dessa hör till fler lägenheter än en lägenhet, alltså är den renovering du har gjort en väsentlig förändring enligt 7 kap. 7 § BrL om renoveringen inneburit ett ingrepp på de befintliga ledningarna för elektricitet och att dessa tjänar fler än bara din lägenhet. I det fall renoveringen inneburit en väsentlig förändring så måste tillstånd inhämtas från styrelsen innan några åtgärder vidtas, styrelsen kan då ställa upp vissa krav som t.ex. att renoveringen ska göra fackmannamässigt.

Sammanfattning
Som ovan nämnt så är det inte helt klart vad som menas med ”väsentlig förändring” enligt 7 kap. 7 § BrL, det går dock att utläsa att förändringarna/åtgärderna ska vara så pass ingripande att de går att jämföra med att ta ned en bärande vägg eller ändra befintliga ledningar. Frågan är då om ledningar som drogs när du renoverade lägenheten utgjorde förändringar på befintliga ledningar och att dessa tjänade fler än din lägenhet. Orsaken till att styrelsens tillstånd krävs är för att undvika att skador och andra olägenheter för föreningen som uppstår i samband med att en bostadsrättsinnehavare vidtagit mer ingripande åtgärder. Om ledningarna som drogs i samband med renoveringen inte skulle vara fackmannamässiga så kan det medföra skador för föreningen, därför vill föreningen försäkra sig om att jobbet utfördes fackmannamässigt genom att besikta installationen. Om du på något annat sätt har möjlighet att få fram bevis på att installationen uppfyller kraven så vore det bäst, i det fall det inte är möjligt så skulle du kunna höra med föreningen om att få ta in en egen besiktningsman och på så sätt kunna styra över priset. Ansvarsfriskrivningen som föreningen vill att du skriver under är nog inte en så bra idé utan i så fall är det bättre att få elinstallationen besiktigad.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig vägledning i hur du ska gå vidare med ditt ärende. Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar,

Alba

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden