Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När köparen inte sökt lagfart

Jag sålde en tomt för ca 18år sedan och den som köpte tomten har än idag inte ansökt om någon lagfart till den och såg när jag tittade på min deklaration att jag fortfarande står som ägare på tomten.
Är köpet hävt då? Kan jag sälja den igen?

Rådgivarens svar

2017-07-17

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Din fråga rör lagfart samt dubbelförsäljning av fast egendom vilket regleras i jordabalken (JB), se här.

Lagfart är en formell registrering som utgör ett bevis på att man äger en fastighet. Den som har köpt en fastighet är skyldig att inom tre månader efter det att köpekontraktet upprättades söka lagfart på förvärvet. Om en köpare inte ansökt inom den föreskrivna tiden kan inskrivningsmyndigheten enligt 20:3 JB förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande. Avsaknaden av en lagfartsansökan ändrar dock inte giltigheten i ett fastighetsförvärv och köpet kan således inte hävas på denna grund.

Vid ytterligare en försäljning av fastigheten rör det sig om en dubbeldisposition av fast egendom vilket regleras i 17 kap. JB En dubbeldisposition innebär att en säljare säljer samma fastighet till två personer och det uppstår då en sakrättslig konflikt mellan köparna. Enligt 17:1 JB är huvudregeln att det förvärv för vilket lagfart först sökes har företräde. Detta innebär att den köpare som först söker lagfart får fastigheten. I 17:2 JB stadgas dock ett undantag där lagfart inte ger företräde framför tidigare överlåtelse av fastigheten om den andra köparen ägde eller bort äga kännedom om den tidigare överlåtelsen. Den som inte får företräde och därmed fastigheten kan rikta anspråk mot säljaren enligt 4:24 JB. Där stadgas att man kan åberopa dubbelöverlåtelsen som ett rättsligt fel.

Sammanfattningsvis påverkar avsaknaden av en lagfartsansökan inte giltigheten i ett fastighetsförvärv vilket således innebär att köpet inte är att se som hävt. Skulle fastigheten säljas igen uppstår en konflikt mellan köparna. Den som enligt reglerna i 17 kap. JB inte får företräde till fastigheten kan rikta anspråk mot dig som säljare avseende rättsligt fel i fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden