Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När kan jag åberopa ett fel i en fastighet gentemot säljaren?

För lite mer än ett år sedan köpte jag ett hus byggt 2013. Jag har nu märkt att mitt altanräcke har börjat rosta på flera ställen. Huset byggdes under delad entreprenad med ett företag som jag uppfattar ha varit "huvudentreprenör". Själva räcket tillverkades och installerades av ytterligare en firma. Har jag någon möjlighet att få ersättning för att byta ut räcket? Vem är i så fall ansvarig för att åtgärda felet eller ersätta mig monetärt för detta?

Rådgivarens svar

2020-05-03

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Utgångspunkter och tillämplig lag

Jag förstår det som att du har köpt en fastighet. Tillämplig lag blir därför jordabalken.

Fastighetsköp: Vad krävs för att en köpare ska kunna åberopa en brist gentemot en säljare?

Inledning

Din fråga handlar om ifall du kan begära ersättning för staketet. För att så ska vara fallet måste följande krav uppfyllda:

  1. Bristen (dvs att staketet börjat rostat) måste ses som ett fel enligt jordabalkens mening.
  2. Du som köpare måste ha uppfyllt din undersökningsplikt.

Först om dessa två krav är uppfyllda kan du begära ersättning från säljaren.

Vad som avses med fel i fastighet

En fastighetsköpare kan bara åberopa en brist på fastigheten gentemot säljaren under förutsättning att bristen anses vara ett fel i jordabalkens mening. Ett fel enligt jordabalkens mening föreligger t ex om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (jordabalken 4 kap 19 § första stycket som hänvisar till 4 kap 12 §).

Köparens undersökningsplikt

Köparen måste dessutom ha uppfyllt sin undersökningsplikt före köpet för att få åberopa felet, dvs köparen får inte som fel åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (jordabalken 4 kap 19 § andra stycket). Bedömningen varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, t ex krävs en mer noga undersökning i ett gammalt hus, men generellt sett kan sägas att det krävs en relativt långtgående undersökning från köparens sida för att köparen ska kunna åberopa ett fel.

Vad gäller i ditt fall?

Det är svårt för mig att ge dig ett säkert svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, t ex hur mycket staketet har rostat eller hur gammalt det är, men min bedömning är tyvärr att du inte kan begära någon ersättning eller avdrag på köpeskillingen från säljaren. Jag grundar detta på att det inte är särskilt ovanligt att ett staket som står utomhus börjar rosta. Med andra ord utgör bristen med största sannolikhet inte ett fel enligt jordabalkens mening överhuvudtaget.

Dina chanser att få ersättning från fastighetssäljaren är därmed små. Det är möjligt att du kan begära ersättning från firman som tillverkade staketet, men det beror också väldigt mycket på omständigheterna i just ditt fall. Vad är staketet gjort av för material? Hur gammalt är det? Även om jag inte kan garantera att du med framgång kan begära ersättning från firman så vill jag rekommendera dig att ta bilder på staketet och sedan skicka in till firman. Ju "yngre" staketet är, desto större är dina möjligheter att begära ersättning.

Även om jag inte kan ge dig några hundraprocentiga svar så hoppas jag du känner att du fick lite klarhet i vad som gäller. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om fastighetsrätt samt även boka tid för juridisk rådgivning via telefon. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden