Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När kan en bostadsrättsförening vägra medlemskap?

Hej, tror jag äntligen har fått möjlighet att köpa bostadsrätt. Jag har pengarna som krävs, men inväntar nu svar från styrelsen huruvida de accepterar mig som medlem i bostadsrättsföreningen. Jag är lite orolig om de vägrar mig medlemskap pga. mina tidigare ekonomiska problem. Jag har några betalningsanmärkningar osv. Hur ser det ut för styrelsen att neka medlemskap pga. detta?

Rådgivarens svar

2017-07-11

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen (BRL), se lagen här.

För att kunna utnyttja bostadsrätten krävs att styrelsen godtar dig som medlem i föreningen, precis som du har skrivit. Det finns ett visst utrymme för styrelsen att neka medlemskap av olika anledningar, men främst av ekonomiska skäl. Det är 2 kap. 3 § BRL som i främsta rum reglerar detta. I bestämmelsen heter det att föreningen ska acceptera den presumtiva medlemmen om hen uppfyller de särskilda villkoren i stadgarna samt föreningen skäligen bör godta denne.

Särskilda villkor i stadgarna
Alla stadgevillkor som en förening skulle kunna tänkas uppställa på sina medlemmar godtas inte (2 kap. 2 § BRL), utan det är bara en särskild form av villkor som avses. Villkor som tillåts kan t.ex. vara att medlemmarna ska tillhöra en organisation för bostadsrättsföreningar (t.ex. HSB), eller att medlemmarna ska höra till en viss yrkeskategori såvida det har samband med föreningens verksamhet och villkoret. Eftersom att du inte frågat kring liknande villkor så antar jag att det inte är ett problem i ditt fall.

Skäligen bör godta medlemmen
Det är främst den presumtiva medlemmens personliga kvalifikationer och förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen som avses med ”skäligen bör godta”. Föreningen kan inte vägra medlemskap pga. omständigheter hänförliga till överlåtaren, utan det ska bara röra sig om omständigheter kring förvärvaren. Föreningen ska således göra en prövning kring frågan om medlemmen har förmåga att i framtiden fullgöra sina förpliktelser. I rättsfallet RH 2000:22 prövade Svea hovrätt just detta, och jag ska beskriva hur prövningen kan göras med utgångspunkt i rättsfallet.

I målet hade en förening vägrat medlemskap med hänvisning till att den bedömt medlemmen inte betalningsduglig. Föreningen hade inhämtat kreditupplysning, en av HSB upprättad kalkyl, lönespecifikationer samt brev från olika företag med uppgift om skulder och avbetalningsplaner. Föreningen hade inte lyckats få fram något arbetsgivarintyg, något som bedömdes viktigt med tanke på att det är den framtida ekonomiska förmågan som är föremål för bedömning. Den presumtiva medlemmen hade således inte styrkt sin framtida betalningsförmåga och hade dessutom ett flertal betalningsanmärkningar och tämligen stora skulder. Skäl att vägra medlemskap bedömdes finnas.

Kan du vägras medlemskap?
Du skriver att du ”tidigare” har haft ekonomiska problem. Det låter som att du faktiskt har en någorlunda stabil inkomst nu, och att du tycker att du kan fullgöra dina ekonomiska förpliktelser om du bara blir godkänd som medlem. Det du borde göra i detta skede är att inte dölja dina betalningsanmärkningar, utan istället uppvisa arbetsintyg, lönespecifikationer eller andra uppgifter som du tycker kan styrka din betalningsförmåga. I regel torde du ha goda chanser att bli godkänd om du kan visa en någorlunda stabil ekonomisk inkomst, t.ex. en regelbunden lön eller liknande. Enkelt uttryckt ska du försöka göra så att föreningen blir lugn och inte misstänker att du kommer ha betalningssvårigheter. Använd så många uppgifter om din ekonomi du kan för att styrka detta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare frågor uppkommer så är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden