Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När hyresvärden inte vidtar åtgärder mot störningar

Hej!

Jag och min fru bor i en hyresrätt i en bostadsrättsföreningen. Min fråga gäller att jag har klagat hos min hyresvärd och hos föreningen i 10 år snart och de fortfarande inte gör något åt saken. Det förekommer störande renovering, musik och knackande i väggar som aldrig slutar. De renoverar, spelar musik högt även på söndagar, festar osv. Det hela har resulterat i att jag inte kan sova längre på nätter nu och tvingas sova på dagar när alla andra renoverar här. Vad gör man åt en sådan sak? Jag har t.o.m. tröttnat på att klaga.

Rådgivarens svar

2018-06-10

Hej! Stort tack för att du väljer att höra av dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Det låter som en väldigt jobbig situation.

Inledning
Nedan följer hänvisningar till relevanta lagar i 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB) som behandlar hyresrätter. Många av de regler som finns för hyresrätter finns dock oftast i föreningens stadgar eller liknande. I sådana brukar vanligtvis det regleras hur sent renoveringar göras på kvällen samt regler om annat störande, så som musik och fest. Lagarna är därför relativt öppet formulerade då lagstiftaren nästintill förutsätter att kompletterande föreskrifter finns. I dessa stadgar brukar det vanligen även framgår hur en hyresgäst kan gå till väga vid klagomål.

Störningar
Av 12 kap. 25 § 1 st. JB framgår att en hyresgäst inte får använda lägenheten på ett sådant sätt att de som bor i omgivningen utsätts för störningar som antingen kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras boendemiljö på så sätt att det inte bör tålas. Vid bedömningen av vilka störningar som måste accepteras ska detta ske utifrån en allmän uppfattning. Ifall en person är känsligare än gemene man är detta alltså inget som det ska tas hänsyn till. Lindriga störningar är normalt något en person måste räkna med om den bor i ett tätbebyggt område.

Den allmänna uppfattningen måste i denna situation vara att det ska anses godtagbart när det förhindrar sömn hos grannar. Att spelande av musik förekommer på nattetid är givetvis mindre acceptabelt än dagtid. Renoveringar är något som sker hela tiden i stora städer och det kan därmed ställas hyfsat höga krav på folks tålmodighet gällande detta. Dock bör ju inte renoveringar äga rum nattetid.

Hyresvärdens skyldighet
När det förekommer störningar ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse, 12 kap. 25 § 2 st. JB. För att en hyresgäst som gjort sig skyldig till störningar i boendet ska kunna få sin hyresrätt förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. p. 6 måste en sådan tillsägelse ha ägt rum.

Om det förekommer särskilt allvarliga störningar kan hyresvärden sägas upp den hyresgästens hyresrättsavtal. Av praxis följer dock att det ska röra sig om väldigt allvarliga saker såsom brottslighet, exempelvis misshandel av grannar har föranlett sådana åtgärder, RH 1999:57 och RH 2015:31.

Tyvärr finns det inga sanktioner för när en hyresvärd inte gör sitt jobb ordentligt. Eftersom inte hyresvärden verkar sköta sitt jobb i ert fall kan du kontakta hyresnämnden. De kan hjälpa till med att medla i konflikter.

Hyresgästs rättighet till följd av grannars störningar
Exempelvis störningar från grannar kan anses som en brist i lägenheten som aktualiserar de olika rättigheter som tillförsäkras hyresgäst, såsom nedsättning i hyra. Detta kan vara av intresse för din del som en slags kompensation, även om det inte hjälper till med sömnen. Om det finns en störningsjour kan det även vara en bra idé att försöka kontakta dem. Vid fester och liknande nattetid kan du även kontakta polisen om det förekommer stök.

Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden