Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När har en hyresgäst besittningsrätt?

Hyr ett litet hus av en privatperson! Jag undrar om jag omfattas av besittningsrätten för mitt hyreskontrakt!

Rådgivarens svar

2020-08-22

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Vad är besittningsrätt?

Besittningsrätt, även kallat besittningsskydd, är ett skydd för hyresgästen gentemot hyresvärden. Besittningsrätten innebär en rätt att få hyresavtalet förlängt ifall hyresvärden skulle säga upp hyresavtalet och begära att hyresgästen ska flytta ut. Kort sagt utgör besittningsrätten en rätt för hyresgästen att få bo kvar.

När har en hyresgäst besittningsrätt?

Uthyrning av privatbostad

Uthyrning av privatbostad regleras av lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen ger inte hyresgästen besittningsskydd (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Har hyresgästen och hyresvärden däremot avtalat om att hyresgästen ska ha besittningsrätt så är det avtalet som gäller framför lagen. För att lagen ska bli tillämplig så krävs det att hyresavtalet har ingåtts efter den 1 februari 2013.

Hyreslagen

Ingicks avtalet istället innan den 1 februari 2013 blir istället hyreslagen, 12 kap. jordabalken, tillämplig. Enligt hyreslagen föreligger besittningsrätt om parterna inte avtalat om att avsäga sig denna. Det finns däremot undantag som anger situationer när hyresgästen inte har besittningsrätt (12 kap. 46 § jordabalken). En undantagssituation kan vara när hyresvärden har ett väsentligt intresse i att själv förfoga över huset om denne avser att bosätta sig i det eller avser att sälja bostaden.

Er situation

Som ovan nämnt blir hyresgästens rätt till besittningsskydd beroende på när hyresavtalet har ingåtts. Har avtalet ingåtts efter den 1 februari 2013 föreligger inget besittningsskydd, medan om det istället har ingåtts efter detta datum föreligger besittningsskydd för hyresgästen förutsatt att inget av undantagen i lagen är tillämpligt.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden