Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När fastighetens skick avviker från vad som avtalats vid tillträdesdagen

Vi skrev på ett kontrakt till ett hus den 2017.12.13 och hade tillträde 2018.02.01, när vi kommer dit märker vi först och främst att flera av säljarens möbler och andra saker är kvar i huset, och att det är jättesmutsigt och möglig gammal mat i kylskåpet. Fast det står i kontraktet att det ska vara noggrant städat och bortplockat. Sedan märker vi att strömmen är avstängd. När vi ringer elbolaget får vi reda på att den varit av i över två veckor innan vi ens fick tillträde. Det har resulterat till att flera vattenledningar, vattenmätare, element frusit sönder och spruckit. Vi ringer vår mäklare och förklarar hur det sett ut, och det han säger är att han haft en magkänsla att säljaren inte städat och även att elbolaget kontraktade honom och försökte få tag i säljaren. Jag tycker då att han borde tagit ansvar och följt upp om de här sakerna och kontaktat oss. Men hans gensvar var "Jag kan inte gå runt och leka pappa till alla. jag får ju lita på att säljaren gör det han säger att han ska göra." Vi vet inte nu vad vi ska göra. Och kommer behöva hitta ett tillfälligt boende tills det här felen åtgärdas. hur vi ska gå tillväga och är otroligt besvikna på både säljare och mäklare. Var ligger deras skyldigheter och vad kan vi kräva?

Rådgivarens svar

2018-03-13

Hej! 

Tack för att ni vänder er till Fråga Juristen. Här kommer en kort redogörelse för vad som gäller och hur ni kan agera för att få till en lösning.

Smutsen och möblerna
Köp av fastighet regleras i en lag som heter jordabalken (JB). Enligt 4 kap 19 § JB ska fastigheten stämma överens med vad som följer av avtalet. Då det står i ert kontrakt att det ska vara noggrant städat och möbler ska vara bortplockade har säljaren en skyldighet att se till att huset är i det skicket när ni tillträder. Då säljaren inte gjort det har ni rätt till prisavdrag. Att mäklaren haft en magkänsla att säljaren inte städat ändrar inte säljarens ansvar för felet, även om det är beklagligt att mäklaren inte försökt förmå säljaren att åtgärda det innan ni tillträdde fastigheten. 

Avstängning av strömmen 
Gällande avstängningen av strömmen och de skador som uppkommit till följd av det framkommer i 4 kap 12 § JB att säljaren ansvarar för vården av fastigheten tills det att den tillträds av köparen. Så som jag förstår det har ni tillträtt huset den dag som varit avtalad och skadorna fanns redan när ni anlände till huset. Det innebär att säljaren ansvarar för skadorna som uppkommit till följd av att elen har stängts av. Ni kommer på grund av det ha rätt att göra avdrag på köpeskillingen som motsvarar värdeminskningen på fastigheten på grund av skadorna. Ni kan även ha rätt till ersättning för de skador som uppkommit, exempelvis med anledning av att ni behöver ett annat boende under tiden ni behöver reparera de uppkomna skadorna, sam t för reparationskostnaderna.

Mäklaransvar 
Mäklarens ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen och i 8 § framkommer att mäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. I 16 § stadgas även att mäklaren har rådgivnings- och upplysningsplikt. Mäklaren ansvarar däremot inte för skador som orsakats av säljaren utan endast för skador som uppkommit till följd av att mäklaren inte fullgjort sin plikt enligt lagen. I ert fall verkar det som att felen och skadorna är orsakade av säljaren och inte av mäklaren vilket gör att mäklaren inte är ansvarig för dem.   

Handlingsplan
Att köpa hus är ett stort beslut och det är tråkigt att det inte blivit som ni hade tänkt er. För att försöka rätta till problemen är det viktigt att ni hör av er till säljaren och berättar att ni vill reklamera. Detta då fel och skador ska meddelas till säljaren inom skälig tid. I bästa fall kan ni komma överens med säljaren om ett avdrag och eventuellt skadestånd som motsvarar de kostnader som uppkommit på grund av felen och skadorna. 

Då det verkar vara omfattande fel och skador skulle jag även rekommendera er att boka tid för rådgivning med en erfaren jurist för att komma vidare och få till en lösning så snabbt som möjligt. Ni kan boka en tid hos Familjens jurist genom att klicka HÄR
 

Jag hoppas ni fick svar på er fråga och känner att ni vet vad nästa steg är för att få ordning på husköpet. 


Med vänliga hälsningar

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden