Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När får hyresvärden slänga kvarlämnad egendom?

Jag har hyrt ut ett rum till en man som flyttade ut i mars/april 2017 och slutat betala hyra men lämnade kvar sina personliga tillhörigheter. Hur länge är jag skyldig att förvara dem och får jag lov att slänga dem i fall han inte hämtar dessa fram till ett viss datum? 

Rådgivarens svar

2018-02-07

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Regler som handlar om hyresvärdens rätt att återta en övergiven lägenhet och att överta kvarlämnad egendom hittar du i jordabalkens 12 kap. som även benämns Hyreslagen. 

Jag tolkar din fråga som att hyresgästen har övergivit lägenheten, och då finns det en specialreglering i hyreslagen som behandlar den situation du befinner dig i. Bestämmelsen hittar du i 12 kap. 27§ JB. Av lagrummet framgår det att hyresvärden har rätt att, utan något särskilt myndighetsförfarande, återta en lägenhet som har blivit övergiven. I bedömningen om lägenheten är övergiven eller ej beaktas bl.a. om hyran betalats, om någon uppehåller sig i lägenheten m.m. När det gäller kvarlämnad egendom så framgår det i samma lagrum att du som hyresvärd har rätt att behålla egendomen om den inte hämtas efter tre månader från det att du anmodat hyresgästen att hämta egendomen. En anmodan utformar du på samma sätt som en uppsägning (se 12 kap. 8§ JB). Om du inte har anmodat hyresgästen att hämta sakerna får du ändå behålla egendomen, fast först om du väntar i sex månader från det att lägenheten blev övergiven.  

Om du är osäker på om de verkligen har övergivit lägenheten kan du inte återta lägenheten eller egendomen utan får då först gå vidare med ett förverkande. Förverkandegrunderna hittar du i 12 kap. 42§ JB. Som grund för förverkandet kan du som grund ange att hyresgästen inte betalar hyran (12 kap. 42§ 1p. JB).

Slutsats

Om du är säker på att lägenheten är övergiven sedan våren förra året borde det inte vara några problem för dig att slänga det som har lämnats kvar, eftersom att mer än sex månader har gått. Jag kan dock inte bedöma med säkerhet om lägenheten verkligen har blivit övergiven bara genom att läsa din fråga. När det gäller den kvarlämnade egendomen kan du utgå från att all egendom i lägenheten tillhör hyresgästen, men om det är uppenbart för dig att något föremål inte tillhör denne bör du försöka utreda vem det tillhör innan du slänger det. Om du behöver mer hjälp i ditt ärende har vi fastighetsjurister som kan hjälpa dig. Du kan komma i kontakt med dem här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden