Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

När blir hyresgästen ersättningsskyldig för skador i lägenheten?

Jag har precis flyttat ut från min hyresrätt och har ni blivit ersättningsskyldig för ”skador” på lägenheten. Detta är några av de skador jag är ersättningsskyldig för:

För ”många” hål i väggarna: Först och främst undrar jag vad som egentligen räknas som normalt slitage? Redan när jag flyttade in så var det hål i väggarna från hyllor, tavlor och annat. Jag själv har också satt upp bland annat tavlor, hyllor, gardiner.
Små ”flisor” i handfatet, alltså skada på emaljen: Detta har jag aldrig ens upptäckt själv. Måste inte hyresvärden kunna bevisa då att jag har vart vårdslös och orsakat dessa skador?
Saknas takkontakter: Detta är något som inte ens fanns i lägenheten när jag flyttade in, jag fick själv ta dit hjälp för att koppla in lamporna eftersom det endast hängde lösa trådar från uttaget. Men jag har ju inget bevis på detta, jag vet bara om det eftersom jag fick hjälp med detta och jag har även vittnet på folk som såg det. 

Denna hyresvärd är dessutom nya ägare sen några månader tillbaka, så de har inte vart med från början när jag flyttade in. Så för att sammanfatta:
1. Är jag verkligen ersättningsskyldig för detta?
2. Vad anses vara normalt slitage?
3. Jag kan väl inte behöva betala för sådant som tidigare hyresgäster har orsakat?
4. Måste inte hyresvärden bevisa att det är just jag som orsakat skador?
5. Hyresvärden har sagt att de kommer att ta detta till tingsrätten om jag ej betalar, kan de göra det?

6. Hur kan jag bevisa att jag inte orsakat dessa "fel" om jag ej har före & efter bilder på detta? Eller måste jag ens bevisa något?

Rådgivarens svar

2020-10-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du har frågor om vad som kan anses vara normalt slitage på en bostad och om man som hyresgäst kan bli skyldig att ersätta skador i bostaden när man flyttar. Jag redogör därför nedan för några av de regler som är tillämpliga och avslutar med en rekommendation utifrån din situation. 

Regler om skador på hyresrätt

Regler om att hyra och bo i hyresrätt finns i hyreslagen, 12 kap. jordabalken. Den som hyr en lägenhet har en plikt att vårda lägenheten under hyrestiden (24 §). Detta innebär bland annat att hyresgästen ska ta hand om lägenheten och undvika att det uppkommer skador. Skulle hyresgästen vara vårdslös eller försumlig och orsaka skada så kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för denna skada. Hyresgästen kan också bli ersättningsskyldig för skador som orsakats av andra, exempelvis andra som bor i bostaden eller gäster som varit på besök. Små skador eller slitage som uppkommit av normal användning av lägenheten är däremot inte ersättningspliktigt. Sådant normalt slitage kan exempelvis vara mindre fläckar eller repor på golv och väggar, små hål efter tavlor och hyllor eller måttlig mängd repor och små sprickor i handfat och badkar. Normalt slitage uppkommer alltså i en lägenhet genom att lägenheten är bebodd och används. 

När blir hyresgästen ersättningsskyldig?

Om en bostad återlämnas efter en uthyrningsperiod i sämre skick än den var vid inflytt, med undantag för normalt slitage, så kan hyresgästen bli ersättningsskyldig. Hyresgästen svarar alltså för skador som uppkommit på grund av att denne varit vårdslös eller försumlig. Det är hyresvärden som har bevisbördan för att det är skador som inte utgör normalt slitage och att skadorna uppkommit under hyrestiden. 

För att undvika problem är det därför viktigt att i samband med inflytt upprätta ett besiktningsprotokoll där bostadens skick dokumenterats. I protokollet ska alla skador i lägenheten framgå och detta kan kompletteras med fotografier. Hyresvärden och hyresgästen ska sedan ha varsitt exemplar av besiktningsprotokollet. Besiktningsprotokollet kan sedan tjäna som underlag vid bedömning av bostadens skick i samband med att hyresgästen flyttar ut. 

Vad händer om man inte kommer överens?

Om hyresvärden och hyresgästen inte kan komma överens om eventuellt skadestånd för skador i lägenheten så kan hyresvärden vända sig till tingsrätten. I tingsrätten måste hyresvärden bevisa vad hyresgästen ska betala. Domstolen gör då en bedömning av om skadan beror på normalt slitage eller om det är en skada som uppkommit genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet och därför ska ersättas.

Din situation

Exakt vad som är normalt slitage och vad som är skador uppkomna på grund av vårdslöshet eller försumlighet är svårt att svara på eftersom det är en bedömning i varje enskilt fall. Oavsett vilka skador det är så är det hyresvärden som har bevisbördan för att skadorna inte utgör normalt slitage och att de uppkommit under tiden du hyrt lägenheten. Med andra ord måste hyresvärden exempelvis bevisa att hålen i väggarna är fler eller större än vad som orsakats av normal användning av lägenheten, som att du har satt upp tavlor och hyllor, och att dessa hål inte fanns där när du flyttade in. Du behöver alltså inte i första hand bevisa att du inte orsakat skadorna eller att takkontakterna saknades redan när du flyttade in. Skulle hyresvärden däremot presentera bevis på att takkontakterna fanns när du flyttade in och att du orsakat skador i handfatet och hål i väggarna som inte omfattas av normalt slitage, så kan du behöva motbevisa detta. 

Jag förstår det som att det inte finns något besiktningsprotokoll från när du flyttade in i bostaden och att det inte heller finns några fotografier eller annan dokumentation av hur lägenheten såg ut då. Detta gör det förstås svårt för hyresvärden att bevisa att skadorna inte fanns där när du flyttade in. 

Avslutande rekommendation

Sammanfattningsvis så är det upp till hyresvärden att presentera bevis för att du orsakat skador som inte omfattas av normal användning av lägenheten. Kan de inte presentera några bevis så behöver du heller inte motbevisa någonting. Skulle hyresvärden ändå fortsätta hävda att du är ersättningsskyldig så kan ärendet gå vidare till domstol, men även här är det hyresvärden som har bevisbördan. Skulle du behöva motbevisa någonting så är det förstås bra om du har bilder från tiden då du bott i lägenheten eller kvitton från inköp av takkontakter eller liknande. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du också vända dig dit för stöd och råd. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden