Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mur byggd på tomtgräns utan grannes samtycke

Våran granne har byggt en hög mur samt uteplats med gillestuga på, precis på våran angränsande tomtgräns, dem har höjt markhöjden då trädgården sluttar med ca 120/150 cm, plus ett staket uppe på muren runt uteplatsen, sammanlagt 250 cm hög, vilket nu skuggar våra syrénbuskar samt tomt/trädgård. Uteplatsen/altanen i sten står precis på våran tomtgräns. Vad gäller för regler då vi inte samtyckt till bygget?  Med vänlig hälsning, Pia Hasselberg 

Rådgivarens svar

2018-04-28

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Reglerna som besvarar frågan hittar ni i plan- och bygglagen (PBL) och förvaltningslagen (FL). Jag antar att det rör sig om en- och tvåbostadshus i ert fall.

Mur byggd på tomtgräns utan grannes samtycke

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att upprätta en med en mur anordna en skyddad uteplats. Dock får inte muren vara högre än 1,8 meter och den får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter (PBL 9:4), om inte grannen har gett sitt samtycke till åtgärden.

Eftersom muren är placerad på er tomtgräns har ert samtycke alltså krävts för att uppförandet inte ska ha krävt bygglov.

Det är möjligt att grannen har ansökt om, och fått, bygglov. Men jag ser inte att det är särskilt troligt.

Vad kan ni göra?

Det första ni bör ta reda på är om grannen faktiskt har fått bygglov. I sådant fall kan ni överklaga beslutet till länsstyrelsen (PBL 13:3). Den som beslutet angår har rätt att överklaga (PBL 13:8 och FL 22 §). Gränsgrannar har som regel klagorätt. Överklagandet ska vara skriftligt och helst även undertecknat (FL 23 § och FL 10 §).

Har de inte haft bygglov är det bäst att försöka lösa situationen sinsemellan. Försök hålla en dialog och be dem att antingen riva muren eller ersätta er ekonomiskt för den skada ni anser att ni har utsatts för. Det är i princip alltid bättre för er relation att lösa allt utan inblandning av myndigheter.

Om grannen är motvillig till en ”fredlig” lösning bör ni uppmärksamma byggnadsnämnden om vad som har hänt. Nämnden kan då besluta om till exempel rättelseföreläggande (PBL 11:20) eller förbud mot fortsatt arbete (PBL 11:31). Grannen riskerar även att föreläggas med vite (böter) och byggsanktionsavgift (PBL 11:37 och PBL 11:51).

Jag hoppas att mitt svar har gett er lite klarhet i situationen. Undrar ni över något i mitt svar får ni gärna använda er av kommentarsfunktionen. Undrar ni över något helt annat är ni varmt välkomna att skicka in en ny fråga.

Mvh 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden