Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Muntlig uppsägning av privat hyresvärd

Hej! Frågan gäller hyra av bostad av privatperson. Jag hyrde en stuga på en gård. Vi skrev ett avtal om 3 mån uppsägning men jag förstår nu att jag som hyresgäst ändå har 1 mån uppsägning trots vad som står i avtalet. Saken är den att hyresvärden gjorde det omöjligt för mig att bo kvar. Hon blev oerhört aggressiv trots att jag ej brutit mot något i avtalet. Detta pga att det var folk (kanske 2 dagar i veckan) som hälsade på mig eller hjälpte mig med saker. Hon skrek att jag var dum i huvudet och i affekt och med aggressiv ton sa hon då upp mig. Det var alkohol och så vidare inblandat. Jag var rädd för att bo kvar och flyttade alla mina saker dagen efter. Nu vill jag hävda att hennes muntliga uppsägning inte gäller då hon gjorde det omöjligt för mig att bo kvar. Att hävda uppsägning på grund av att jag hade enstaka människor på besök känns inte rimligt. Vet att jag ej har besittningsrätt men kan jag hävda att jag ej mottagit en muntlig uppsägning och istället säga upp mig själv och på så sätt slippa betala 3 mån extra hyra? Hon har ju även skyldighet att vara säker på att jag har tagit emot den muntliga uppsägningen.

Rådgivarens svar

2020-03-28

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Uppsägning av hyreskontrakt 
En uthyrning av egen bostad regleras i privatuthyrningslagen där specifika regler finns om uppsägning och liknade, så länge lagen inte säger något annat gäller dock även 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Enligt privatuthyrningslagen har man som hyresgäst aldrig något besittningsskydd om man inte har avtalat om en rätt till förlängning av hyresavtalet (se 3 § st. 3 privatuthyrningslagen). Hyresvärden måste dock alltid beakta en uppsägningstid på 3 månader om denne vill säga upp hyresgästen medan hyresgästen endast har en uppsägningstid på 1 månad (se 3 § st. 2 privatuthyrningslagen). Om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader ska uppsägningen från hyresvärdens sida alltid vara skriftlig (se 8 § hyreslagen). En hyresgäst kan säga upp ett hyreskontrakt både skriftligt och muntligt, om uppsägningen sker muntligen måste dock hyresvärden godkänna detta skriftligen för att en uppsägning ska ha ägt rum (se 8 § hyreslagen). Huvudregeln är att hyresgästen ska förhålla sig till den lagstadgade uppsägningstiden och betala hyra för alla månader under uppsägningstiden. Avtalar hyresvärden och hyresgästen om att uppsägningstiden ska vara kortare och hyresgästen flytta ut tidigare är detta bindande.

Sammanfattning och rådgivning
En muntlig uppsägning från hyresvärden är inte giltig om hyrestiden varat längre än 3 månader. Det verkar som att din hyresvärd har försökt säga upp hyresavtalet muntligt och som du nämner så är det då inte giltigt. Du har då rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid, din uppsägning kan vara muntlig men en skriftlig uppsägning är att rekommendera. Om ert hyresförhållande har varat i mindre än 3 månader kan dock hyresvärdens muntliga uppsägning vara giltig. Det du kan göra då är att försöka komma överens med hyresvärden om att uppsägningstiden ska vara kortare. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan du även kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en eventuell domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden