Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Möjligheter att få ensam äganderätt till samägd egendom

Hej. Jag äger ett fritidshus med min exman. Min önskan är att sälja på marknaden eller att köpa ut honom. Jag vill inte bli utköpt så att han äger huset själv. Vad har jag för möjligheter att stödja mig mot lagen gällande detta? Kan jag tvinga honom sälja huset på marknaden? Kan jag köpa ut honom mot hans vilja?

Rådgivarens svar

2020-01-28

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Av din fråga framgår inte om du och din före detta make har hunnit göra en bodelning, som man måste göra när ett äktenskap upplöses, eller inte. Eftersom en bodelning i de allra flesta fall är obligatorisk kommer jag i mitt svar utgå från att ni redan har gjort en sådan. Har ni inte gjort en bodelning får du jättegärna ställa en ny fråga så besvarar vi frågan utefter de förutsättningarna. 

Samäganderättslagen 
Eftersom du och din före detta make gemensamt äger ett fritidshus aktualiseras bestämmelserna i samäganderättslagen. De personer som gemensamt äger en fastighet eller annan egendom kallas delägare. Samäganderätt innebär att varje förfogande och förvaltning med den samägda egendomen kräver samtycke från samtliga delägare, 2 § samäganderättslagen. Med förfoga avses bland annat försäljning, uthyrning, uppsägning av avtal gällande egendomen m.m. Med förvaltning avses främst den faktiska vården av egendomen. Enligt huvudregeln kan alltså inte en delägare ensam bestämma att exempelvis äganderättsförhållande avseende egendomen ska ändras, utan sådan åtgärd kräver samtliga delägares samtycke. 

Om delägarna inte kommer överens om annat kan dock en av delägarna framtvinga en försäljning på offentlig auktion, 6§ samäganderättslagen. En sådan tvångsförsäljning sker efter ansökan hos domstol. Annan delägare kan dock förhindra en sådan försäljning om delägaren visar att synnerliga skäl föreligger. Att det vid försäljningen är lågkonjunktur har ansetts utgöra synnerliga skäl, vilket tillfälligt har förhindrat försäljning. I regel tillämpas dock undantaget vid synnerliga skäl väldigt sällan. Om egendom blir föremål för offentlig auktion kan även en delägare av den samägda egendomen köpa egendomen på den offentliga auktionen.

I ditt fall 
Äganderättsförhållandena till ert samägda fritidshus kan i första hand endast ändras om ni båda samtycker till det. Detta innebär att du enligt huvudregeln endast har rätt att överta fritidshuset om din före detta make samtycker till det. Du kan alltså inte ”köpa ut” din före detta make mot hans vilja eftersom förändrade äganderättsförhållanden kräver bådas samtycke. Om din före detta make inte samtycker till att du blir ensam ägare till fritidshuset kan du däremot framtvinga en försäljning av huset på offentlig auktion efter ansökan hos domstol. I sådana fall kan du vara med och buda på fritidshuset och därigenom få ensam äganderätt. Detta innebär dock även att din före detta make har samma möjlighet som dig att buda på huset vid den eventuella offentliga auktionen. 

Sammanfattning och rekommendation
Det finns alltså två sätt för dig att överta ert fritidshus. Antingen kan du och din före detta make komma överens om att du ska överta huset eller så kan du överta fritidshuset genom ansöka hos domstol om att det samägda fritidshuset ska säljas på offentlig auktion och där vara med och buda. Jag råder er att i första hand försöka komma överens, men om ni inte gör detta kvarstår möjligheten för dig att ansöka om försäljning av fritidshuset på offentlig auktion. 

Känner du att du behöver ytterligare vägledning i ditt ärende kan du boka en tid med Familjens Jurist här. Då kan du få vidare vägledning i ditt ärende med en erfaren jurist via telefon eller genom ett personligt möte på ditt närmaste kontor. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden