Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Möjlighet att få bostadstillägg trots ekonomiska tillgångar

    Har en bostadsrätt som jag skall sälja och tänker flytta till en hyresrätt. Jag är lovad utav mäklare att få ca 1.500000:-. Har då också en Hypotekspension att betala och med den o.övriga kostnader skulle summan utav det hela bli runt 700.000. Då är min fråga: Är det möjligt för mej att kunna leva på denna vinst TOTALT? (att inte slantarna syns?), annars är jag inte berättigad till "bostadstillägg"som annars skulle vara ca"2000:- för en hyra på ca 7.300:- Har barn o. barnbarn, i tanke på gåvor Vänligen

    Rådgivarens svar

    2017-11-01

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler om bostadstillägg återfinns i socialföräkringsbalken, nedan förkortat SFB. Bostadstillägg kan bl.a. lämnas till den som får sjukersättning, aktivitetsersättning, hel allmän ålderspension, änkepension, se 101 kap. 3 § SFB

    Påverkar bostadsförsäljning möjligheten att erhålla bostadstillägg?
    Är du berättigad att erhålla bostadstillägg blir nästa fråga beräkningen av bostadstillägget. Som bidragsgrundande inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet, kapital samr förmögenhet, se 102 kap. 7 § SFB.

    En bostadsförsäljning påverkar beräkningen av bostadstillägget för senaste möjliga beskattningsår då vinsten utgör en kaptalinkomst. Det innebär att en försäljning år 2017 kommer påverka bostadstillägget år 2018, då beskattningsåret innan ligger till grund. Att du ger bort vinsten i gåva ändrar inte den deklarerade kapitalvinsten som kommer ligga till grund för beräkningen av bostadstillägg. 

    Som tidigare nämnt ingår även förmögenhet vid beräkning av bostadsgtillägg. Förmögenhetsinnehavet beräknas den 31 december året före det år som bostadstillägget avser, se 102 kap. 10 § SFB. Vinsten av din bostadsförsäljning kommer nästkommande år hänföras till förmögenhet och inte kapitalinkomst. Vid beräkning ska då ett tillägg på 15 procent av förmögenhet som överstiger 100 000 kr göras. Det innebär att förmögenhet som understiger 100 000 kr inte ska läggas till grund, se 102 kap. 11 § SFB.

    Sammanfattning
    En bostadsförsäljning som resulterar i en kapitalinkomst påverkar beröäkningen av bostadstillägget för året efter försäljningen. Avseende förmögenhetsinnehav är det behållningen vid tidpunkten den 31 december som ligger till grund. Har du givit kapital i gåva bör det senare inte påverka uträkningen av bostadstillägget. 

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller behöver vidare juridisk rådgivning i form av exempelvis gåvobrev är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden