Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Möjlighet att få bostadstillägg trots ekonomiska tillgångar

Har en bostadsrätt som jag skall sälja och tänker flytta till en hyresrätt. Jag är lovad utav mäklare att få ca 1.500000:-. Har då också en Hypotekspension att betala och med den o.övriga kostnader skulle summan utav det hela bli runt 700.000. Då är min fråga: Är det möjligt för mej att kunna leva på denna vinst TOTALT? (att inte slantarna syns?), annars är jag inte berättigad till "bostadstillägg"som annars skulle vara ca"2000:- för en hyra på ca 7.300:- Har barn o. barnbarn, i tanke på gåvor Vänligen

Rådgivarens svar

2017-11-01

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler om bostadstillägg återfinns i socialföräkringsbalken, nedan förkortat SFB. Bostadstillägg kan bl.a. lämnas till den som får sjukersättning, aktivitetsersättning, hel allmän ålderspension, änkepension, se 101 kap. 3 § SFB

Påverkar bostadsförsäljning möjligheten att erhålla bostadstillägg?
Är du berättigad att erhålla bostadstillägg blir nästa fråga beräkningen av bostadstillägget. Som bidragsgrundande inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet, kapital samr förmögenhet, se 102 kap. 7 § SFB.

En bostadsförsäljning påverkar beräkningen av bostadstillägget för senaste möjliga beskattningsår då vinsten utgör en kaptalinkomst. Det innebär att en försäljning år 2017 kommer påverka bostadstillägget år 2018, då beskattningsåret innan ligger till grund. Att du ger bort vinsten i gåva ändrar inte den deklarerade kapitalvinsten som kommer ligga till grund för beräkningen av bostadstillägg. 

Som tidigare nämnt ingår även förmögenhet vid beräkning av bostadsgtillägg. Förmögenhetsinnehavet beräknas den 31 december året före det år som bostadstillägget avser, se 102 kap. 10 § SFB. Vinsten av din bostadsförsäljning kommer nästkommande år hänföras till förmögenhet och inte kapitalinkomst. Vid beräkning ska då ett tillägg på 15 procent av förmögenhet som överstiger 100 000 kr göras. Det innebär att förmögenhet som understiger 100 000 kr inte ska läggas till grund, se 102 kap. 11 § SFB.

Sammanfattning
En bostadsförsäljning som resulterar i en kapitalinkomst påverkar beröäkningen av bostadstillägget för året efter försäljningen. Avseende förmögenhetsinnehav är det behållningen vid tidpunkten den 31 december som ligger till grund. Har du givit kapital i gåva bör det senare inte påverka uträkningen av bostadstillägget. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller behöver vidare juridisk rådgivning i form av exempelvis gåvobrev är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden