Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mögel i källaren i vårt hyreshus, måste vi bo kvar?

Hej. Hyr en villa och har skrivit på ett kontrakt. Nu har vi bott i huset i en månad och har upptäckt att det finns mögel i källaren, hur stor skadan är och var den kommer ifrån vet vi inte. Hyresvärden vill inte sanera och ta ut en fackkunnig för att lösa problemet så min fråga är om jag på något sätt kan häva kontraktet. Har 7 barn och vill absolut inte betala för ett hus vi inte kan bo i och vill naturligtvis inte bo kvar där i 3 månader som är vår uppsägningstid. 

Rådgivarens svar

2019-06-27

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Gällande rätt
Utifrån förutsättningarna i frågan framgår det inte om hyresavtalet löper med eller utan tidsbegränsning. Vidare kommer jag redogöra för hur gällande rätt ser ut gällande hyresavtal utan tidsbegränsning.

Enligt 12 kap. 9 § jordabalken (JB) framgår det att hyresvärden är skyldig att senast på tillträdesdagen hålla bostaden i fullt brukbart skick enligt vad som gäller på orten. Enligt 12 kap. 15 § JB är hyresvärden skyldig att även under hyrestiden hålla bostaden i sådant skick som krävs enligt 12 kap. 9 § JB. Detta innebär att om bostaden inte är fullt brukbar så är hyresvärden skyldig att åtgärda problemen. Detta gäller under förutsättning att inget annat har avtalats, 12 kap. 9 § andra stycket JB.

Om hyresvärden inte ser till att bostaden är i fullt brukbart skick, får uppsägning ske enligt 12 kap. 6 § JB, utan uppsägningstid. Uppsägningen behöver vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader. Däremot kan uppsägningen vara muntlig om du som hyresgäst säger upp avtalet och din hyresvärd lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Sammanfattning
Om mögelskador har konstaterats bör du kontakta hyresvärden, som har en skyldighet att åtgärda detta. Du skriver att du redan har gjort detta. Därmed är nästa steg att kontakta hyresnämnden i kommunen där du bor. Hyresnämnden använder sig av så kallade åtgärdsföreläggande, det vill säga att hyresnämnden beslutar om att hyresvärden ska åtgärda bristen. Är mögelskadan inte konstaterad, kan en inledande åtgärd vara att kontakta miljöförvaltningen i kommunen där du bor för att fastställa att bostaden är drabbat av mögelskador.

Om det är konstaterat att det är mögel i bostaden som ni bor i kan det ses som en brist i bostaden. Åtgärdas inte bristen av hyresvärden utan dröjsmål, kan du säga upp hyreskontraktet. Uppsägningen får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse 12 kap. 11 p. 2 JB och 12 kap. 16 § JB. Vad som är ”av västenlig betydelse” avgörs i varje enskild fall. Eftersom ni endast bott i huset i lite mer än en månad räcker det att uppsägningen är muntlig och att hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Du skriver även att du inte vill betala hyrorna. För den tid som huset varit bristfällig har du rätt till skälig nedsättning av hyran, 12 kap. 11 § p. 3 JB. Detta gäller endast under förutsättning att du upplyst hyresvärden om bristen. Du kan läsa mer om detta i ett tidigare fall HÄR. Ett tips är att begära ett skriftligt intyg på att hyresvärden tagit del av din upplysning. Detta för att underlätta bevisningen vid eventuell tvist.

Avslutande ord
I ditt fall skulle jag ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden i kommunen där du bor. I andra hand kan ett alternativ vara att rikta ett kravbrev till din hyresvärd där du kräver uppsägning av boendet på grund av bristerna. Om du behöver hjälp att upprätta ett kravbrev är du välkommen att kontakta någon av våra jurister HÄR. Vid tvist finns även möjlighet att ta detta vidare till domstol.

Då det utifrån informationen i frågan är svårt att ta ställning till hur omfattande skadorna är och då en bedömning görs i varje enskilt fall kan jag tyvärr inte ge dig ett mer utförligt svar. Jag hoppas däremot att att detta var till någon hjälp. Om inte är du välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta någon av våra jurister som hjälper dig vidare i ärendet.
 

Med vänlig hälsning,
 

Juridk Till Alla

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden