Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mögel i bostadsrätten

Hej, Flyttade in i min nyköpta bostadsrätt 15 Nov 2016. Rev tapet 23 Nov 2016, en tapetvård var möglig och "ramlade" ner från ytterväggen. Jag blev sjuk. Fick flytta därifrån 3 Dec 2016. Det konstaterades en mikrobiell skada, av äldre karaktär på väggen. Ingen tydlig orsak till skadan konstaterades. Väggväven slipades bort. Väggen återställdes. Jag mailar saneraren att jag inte är nöjd med saneringen. Hade hittat mögel på golvsocklar, mögeldoft i hörnet vid golvet, på skadeväggen, väggväv kvar bakom elementrören. En elak lukt i lägenheten. 24 April får jag till ett möte med styrelsen. De lovar att ta kontrollprover. Conservator ringer och vill komma och ta prov på mattludd??? Det slutar med att föreningen säger att jag får ta proverna på väggen själv och styrelsen vill ha skriftligt på att jag betalar proverna. 27 Juli 2017 Pegasus lab (mina prover) Mikrobiell skada på väggen, med levande bakterier. Bl a Streptomyces som är förknippat med ohälsa och dålig lukt. Fog för vidare utredning. Vänder mig till miljökontoret för hjälp. Conservator ( föreningens utredare) Gör en okulär besiktning, och luktprover! Dec 2017 slipas skadeväggen igen, och köksväggen. Denna gången skulle kontrollprover tas, av Conservator. På köksväggen vävrester kvar. Den får slipas om. Hela historien färdig 6 Mars 2018. Jag har utvecklat astma pga överkänslighetsreaktion, när jag rev tapeten. Jag har haft dubbla hyror. Hela mitt bohag förstört. Föreningen vägrar att ersätta mig, för någonting. Jag har försökt med förlikning också. Jag blev tvungen att sälja lägenheten. Detta är mycket mycket kort om allt som hänt. Vad anser ni? Vad ska jag göra?
Tack!

Rådgivarens svar

2019-01-11

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Bostadsrättsföreningens skyldigheter

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Där sägs följande om bostadsrättsföreningens skyldigheter vad gäller skicket på lägenheten:

Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte [i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet] får [bostadsrättshavaren] avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. [...] För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

Man brukar säga att föreningen ansvarar för lägenhetens yttre och bostadsrättsinnehavaren för lägenhetens inre. I så fall är du ansvarig för mögelskadorna. Eftersom att felet upptäcktes en vecka efter att du flyttat in torde det dock stå klart att möglet fanns där innan du flyttade in. I sådana fall är föreningen, enligt paragrafen jag citerade ovan, ansvariga. Eftersom att du har lagt ut kostnader för både undersökningar och avhjälpning ska du få dessa ersatta av föreningen. Det torde de själva vara medvetna om eftersom att de har bett dig att spara alla kvitton. Enligt paragrafen har du dessutom rätt till nedsatt årsavgift.

Skadestånd

Paragrafen ovan ger dessutom rätt till skadestånd i vissa fall. Det är upp till dig att bevisa att föreningen har varit försumlig. Eftersom att skadan upptäcktes kort efter att du flyttat in och dessutom verkar ha varit relativt enkel att hitta (bakom en tapet) bör detta inte vara något problem, men jag kan inte uttala mig utan att veta några närmare detaljer. Skulle du vara berättigad till skadestånd så täcker det dels "utgifter för annan bostad under en tid [...] samt förlust i samband med anskaffande av ny lägenhet", dels "ersättning för bl.a. sveda och värk [...] om de psykiska besvären är medicinskt påvisbara". Detta framgår av rättsfallet NJA 2004 s 830.

Rekommendation

Jag tycker att du verkar ha goda förutsättningar att kräva ersättning av bostadsrättsföreningen. Eftersom att jag inte vet några närmare detaljer kan jag dock inte uttala mig helt säkert. I en sådan här tvist är det alltid bra att anlita en jurist. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en av våra jurister. De har bra koll på vilka rättigheter och skyldigheter du har, samt hur du ska lägga upp din talan och vilka anspråk du kan nå framgång med.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden