Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Möbler har skadats av mina andrahandshyresgäst, hur pass mycket ska ersättas?

Hej! Har haft min lägenhet uthyrd i andra hand i fyra månader. Vid utflytt och besiktning upptäcktes flera skador bl.a yttre skada på spisfläkt och stor fläck på soffa, som ej går att få bort. Hyresgästen erkänner skadorna men tycker att det ska göras åldersavdrag eftersom fläkten inte var ny. Soffan var mindre än ett år och felfri vid inflytt, (finns foton). Eftersom fläcken inte går att få bort och sittdynan inte går att vända på eller köpa ny, ska hela soffan ersättas med nypris? 

Rådgivarens svar

2020-08-06

Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan redogöra kring de bestämmelser som finns för uthyrning, applicera det på din situation och avsluta med en rekommendation utifrån din frågeställning.

Allmänt uthyrning och vårdplikt 

Regler kring uthyrning går att finna i 12 kapitlet Jordabalken. I 12:24 Jordabalken stadgas hyresgästens allmänna vårdplikt för lägenheten. Vårdplikten ska förstås som en skyldighet för hyresgästen att vid användning av lägenheten handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer mer slitage än vanligt användning. Enligt 12:24 Jordabalken gäller vidare att hyresgästen under hyrestid ska vårda lägenheten väl och ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande, vårdslöshet eller försummelse. 

Genom rättsfall ska man förstå begreppet “all skada” som mer än den skadade egendomen. Följdskador i den mån de godkänns av allmänna skadeståndsrättsliga principer är alltså relevant, se 5:7 Skadeståndslagen. Om den skadade egendomen varit så pass dålig att den ändå skulle bytas ut kan skadeståndet helt eller delvis sättas ned. Sett till 5:7 Skadeståndslagen ska ersättning för sakskada omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Här är huvudregeln att ersättningen omfattar återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, möjligtvis även nedsatt användbarhet eller annan omständighet. 

Din situation och rekommendation 

Utgångspunkten för både spisfläkten och soffan är att den skada som din hyresgäst åsamkat dem ska ersättas. Frågan som uppkommer är hur pass mycket som ska ersättas. Här blir det relevant att beakta hur pass slitna och använda föremålen var innan din hyresgäst flyttade in. Det är svårt att göra en bedömning för spisfläkten eftersom det inte framkommer hur pass gammal eller sliten den är. Vad gäller soffan är det rimligt att ersättningen ska omfatta en återanskaffningskostnad med avdrag för ålder och bruk. Detta utifrån att jag tolkar det som om det inte går att ersätta enbart den skadade soffdynan. Om soffan var mindre än ett år gammal och i nyskick anpassas ersättningen efter det. 

Om du vill ha ytterligare rådgivning går det jättebra att vända sig till familjens jurist

Jag hoppas du upplever att du fått svar på din fråga. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden