Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mina grannar stör min frid i hemmet

Hemfridsbrott - Jag skulle jag vilja veta vad detta innebär?
Jag har haft och har grannar som på grund av deras mående har tagit dig friheten att uppföra sig på ett sätt som jag tycker är åt det sjuka hållet.
Jag bor i lägenhet och jag är på något vis hot för några personer i boende i lägenhet undertill och boende ovan.
Genom att informera vart jag finns i min lägenhet och då ovan boende slänga hårt i deras lägenhet på motsvarande plats i deras lägenhet. Har jag radio på skriker man för att över rösta den. De skriker att jag har radion på för jag vill inte höra vad de säger. Jag dammsuger då skriker och kallar på mig. Detta är satt i system och pågår hela tiden. Är i duschen skriker och kallar på mitt namn. Har hört de styr mig genom deras bemötande och ljud ifrån deras lägenhet jag är och går i min lägenhet. Satt precis i mitt kök och gav en kommentar och då skriker ovan, vad sa du...
De personer som saknar beteende hur man bor i lägenhet har kontakt med några grannar här i min nya lägenhet. Varje gång man lägger ner något upprepas ljud. Går jag och pysslar i min lägenhet då hör man ifrån våningen ovan att jag ska stanna, att jag ska sluta och så vidare. Jag uppfattar dessa som korkade, otrevliga och bör inte bo själva i deras boende då de inte klarar ljud och normalt leverne som sig normalt man gör i vardagen i lägenhet. Ser inte direkt skillnad i ljud på dagen eller på kväll och natt!! Jag avskyr dessa och detta som får pågå....

Rådgivarens svar

2019-02-15

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer jag att besvara din fråga samt framföra förslag på hur du kan ta ditt ärende vidare.

Regler om brott och straff finns i brottsbalken. Hemfridsbrott är när en person olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Bostad kan räknas som rum, hus, gård eller fartyg. Dina grannar kan inte anses göra sig skyldiga till hemfridsbrott utifrån vad du angivit i din fråga. Däremot kan dina grannars beteende anses vara ofredande, vilket också är brottsligt, genom att de utsätter dig för störande kontakter och annat hänsynslöst agerande. Dina grannar måste dock ha avsikt att kränka din frid på ett kännbart sätt, för att deras beteende ska klassificeras som ofredande.

Oavsett om dina grannar är skyldiga till något brott, ska du inte behöva stå ut med dessa störningar. Beroende på om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt aktualiseras olika regelverk. I jordabalken finns regler för hur en hyresgäst ska bete sig, där det bland annat står att hyresgästen ska se till att andra som bor i samma hus inte utsätts för störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Motsvarande regler finns i bostadsrättslagen om din situation angår en bostadsrätt. Utifrån din beskrivning, framstår det som påtagliga störningar som inte kommer att upphöra och som försämrar din boendemiljö markant.

Jag råder dig att vända dig till bostadsrättsföreningen/hyresvärden som har hand om lägenheterna där du bor. Föreningen/hyresvärden kan i sin tur ge dina grannar en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Om störningarna inte upphör trots varningen, kan grannarna ombedjas att flytta ut. Ett annat alternativ är att du kontaktar hyresnämnden, som kan ålägga hyresvärden/föreningen ett ansvar att se till att störningarna från dina grannar omedelbart upphör.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för professionell rådgivning om hur du ska ta ärendet vidare. Klicka här för att komma till bokningen.

Vänligen,
Josefine Johansson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden