Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Min hyresvärd godkänner inte min uppsägning av hyresavtalet

Min fråga är gällande uppsägningen av vår lägenhet. Jag har sagt upp vår lägenhet den 29: juni via e-post till hyresvärdens officiella e-posten. Uppsägningen skedde från min epost som är välkänd till hyresvärden eftersom vi haft kommunikation via e-post tidigare. På samma dag också försökte Jag att ringa dem men fick inga svar och detta kan bevisas i samtal utdrag. Veckan efter alltså 6:e juli ringde Jag igen och fick svar att de var på semester och min uppsägning är ogiltig eftersom uppsägningen måste ske skriftligt via ett rekommenderat brev. Hyresvärden har inte gått ut med något information om deras semester eller hur visa ärenden ska hanteras under visa tider. Min fråga : Hur hanterar Jag denna siruation? 

Rådgivarens svar

2020-07-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

Typer av hyreskontrakt

Det finns olika typer av hyreskontrakt. Du specificerar inte vilken typ av hyreskontrakt det rör sig om i ditt fall. För det första är det skillnad på tillsvidarekontrakt och tidsbestämda hyresavtal. Ett tillsvidarekontrakt gäller på obestämd tid och upphör när det sägs upp. Ett tidsbestämt kontrakt gäller fram tills den avtalade tiden upphör.

När det gäller hyreskontrakt finns det två olika lagar som kan bli relevanta. Vanligtvis utgår vi helt från jordabalken 12 kap (JB). Men ifall där hyresvärden hyr ut sin privata bostad (ej i näringsverksamhet) måste man även beakta privatuthyrningslagen. Åtskillnaden mellan dessa två lagar är särskilt relevant när vi ska veta hur lång uppsägningstid som gäller.

Att säga upp hyreskontrakt  

Enligt JB 12 kap. 8 § ska en uppsägning vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt uppsägningen sker. Uppsägning kan även ske muntligen, om det är hyresgästen som säger upp det och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Ett mail, som i ditt fall, räknas som skriftlig uppsägning, enligt tredje stycket i nyss nämnda paragraf måste en skriftlig uppsägning delges den som söks för uppsägning (hyresvärden i ditt fall).

Delgivning

Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den som har behörighet att ta emot delgivningen (delgivningslagen 2 §). Det är till för att garantera att meddelandet nås av mottagaren. I ditt fall blir det fråga om vanlig delgivning (16 §). Vid vanlig delgivning är det endast myndigheter som får skicka handlingen på elektronisk väg (17 §). Av den anledningen uppfyller det mail som du skickade till din hyresvärd inte de krav som ställs upp vid uppsägning av hyreskontrakt. Att istället skicka handlingen som rekommenderat brev till hyresvärden är det bästa sättet att säga upp hyresavtalet och uppfyller kraven för delgivning.

Rekommendation

Min rekommendation är att du snarast skickar ett rekommenderat brev till din hyresvärd om att du säger upp hyresavtalet. Hyresavtalet räknas då som uppsagt det datum du postade brevet. Ett annat alternativ är att du ringer upp din hyresvärd och säger upp avtalet muntligen, men det kräver att hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Det kan tyckas så att det mail du skickade till din hyresvärd i juni i och för sig uppfyller syftet med reglerna med delgivning om det är via den kanalen du brukar kommunicera med din hyresvärd. Dock tillåter lagen endast myndigheter att utföra delgivning på elektronisk väg. Därför är det svårt för mig att se att du skulle kunna få rätt om du bestämmer dig för att gå vidare med det den här frågan.

Jag hoppas att jag har lyckats ge dig någon form av klarhet kring din situation. Om du känner att du behöver mer hjälp har Familjens Jurist god erfarenhet av att hantera frågor som uppstår när man hyr bostad. Det går utmärkt att boka in en tid för ett personligt möte med deras jurister. Om du har en annan fråga är du förstås också välkommen att höra av dig till oss hos Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden