Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Min granne har fått vattenläcka och det har skadat mitt badrum

Hej. Jag bor i en bostadsrätt. Grannen ovanför mig fick en vattenläcka i sitt badrum efter att han hans renoverat sin lägenhet som gick vidare ner i mitt badrum. Vi anlitade ett företag som kom och besiktiga lägenheterna (där resultatet visade att vi fick riva mitt och hans badrum) och därefter bokade vi in ett företag som renoverade badrummen. Mitt försäkringsbolag tog 15844kr och resterande får jag stå för själv (slutfaktura 39875kr). Jag fick endast 1500 kr från grannens försäkringsbolag då min självrisk är detta. IF försäkringsbolag skrev att ”eftersom mitt försäkringsbolag har ersatt åldersavdraget på badrummet så ersätter dem bara min självrisk”. Det saknas alltså drygt 19 000kr till ett befintligt skick. Stämmer det att jag ska betala detta själv, då besiktningsprotokollet visar att det är grannens fel att skadan uppstod? I bostadsrättsföreningens stadgar står det även att man inte själv får renovera el och vatten om man inte är utbildad. Om inte ni kan hjälpa i detta ärende, vem vänder jag mig då till?

Rådgivarens svar

2019-06-18

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Vad säger lagen?
Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Detta innebär att du har möjlighet att kräva din granne på ersättning för dina skador. För att du ska kunna vinna framgång med ditt anspråk måste du kunna bevisa att grannen har orsakat skada i din lägenhet genom uppsåt (avsikt) eller genom vårdslöshet (oaktsamhet). Enligt informationen i din fråga förutsätter jag att din granne inte gjorde detta med avsikt, därmed ska du kunna bevisa att din granne agerat vårdslöst. För att din granne ska ha agerat vårdslöst måste denne faktiskt ha orsakat skadan. Därmed är det bra som utgångspunkt försäkra sig om att det inte är någon vattenledning som har gått sönder ”av sig själv”.

Hur ska du gå vidare?
Det du kan göra är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar ersättning på den grund att din granne varit vårdslös. Denna process kan vara tidskrävande och kostsam. Därför är det viktigt att du säkrar bevisning för att kunna visa att en skada uppstått på grund av din grannes vårdslöshet. En form av bevisning är besiktningsprotokollet där det står vad skadeorsaken är. Detta kan eventuellt styrka att din granne har handlat vårdslöst. Du kan även säkra bevisning på annat sätt, bl.a. genom att kontakta personerna som utförde besiktningen och/eller ta fotografier på skadorna.

För att undvika en tidskrävande och kostsam process kan du rikta ditt ersättningsanspråk direkt till grannen. Det är helt upp till er om ni kan lösa det mellan er utan att ta det till domstol. I ditt ersättningsanspråk kan du beskriva varför du kräver skadestånd, hur mycket du kräver och vad varje kostnad hänför sig till. Du kan även framföra dina bevis. Lyckas ni inte lösa det på detta sätt är en stämningsansökan till tingsrätten nästa steg. Om du vill ha hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller råd och tips hur du ska tänka är du välkommen att kontakta våra jurister. Det kan du göra HÄR.

Sammanfattningsvis krävs det att du kan styrka att din granne har agerat vårdslöst för att kunna få ut ersättning. Detta är en bedömning som domstolen gör i varje enskilt fall. Därmed kan jag tyvärr inte i denna redogörelse svara på om din granne har agerat vårdslöst eller inte och om du skulle vinna framgår med detta i domstol.

 

Jag hoppas att du har fått klarhet i vad som gäller. Du är mer än välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta någon av våra jurister. Hoppas allt löser sig.

 

Med vänlig hälsning,

 

Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden