Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste skuld följa med vid överlåtelse?

Kan jag skriva ett gåvobrev på min del av huset till min före detta sambo och ändå stå kvar på lånet? Alltså har jag laglig rätt till det?

Rådgivarens svar

2018-12-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vill överlåta din del av en fastighet till din sambo dvs. ett hus och inte en bostadsrätt. Därav vill jag initialt uppmärksamma dig på de formkraven för överlåtelse av fastigheter. 

Det första och huvudsaklig formkravet framgår av 4:1 jordabalken (JB) där det stadgas att en köpehandling ska upprättas dvs. en uttrycklig överlåtelseförklaring från dig om att din andel av huset ska övergå mot eventuell köpeskilling. 

När din sambo efter detta steg nu rent avtalsrättsligt är ägare (till hela huset som jag förstått det) måste hen ansöka om lagfart, dvs. inskrivning av förvärvet hos Lantmäteriet, 20:1 JB. Detta ska enligt huvudregeln göras inom tre månader från det att ni upprättat överlåtelsehandlingen, 20:2 JB. Om det är så att ni båda stått på huset sedan innan räcker det bara med att fastställa hos Lantmäteriet att du inte längre är ägare utan enbart din sambo framöver. 

När det gäller lånet finns det inga regler som rättsligt stipulerar att även lånet måste föras över, även om det är en möjlighet. Skulle ni bestämma er för att föra över lånet måste banken där lånet är taget godkänna att den flyttas över. Det kan således finnas praktiska anledningar att låta lånet vara kvar på dig. 

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny. 

Mvh,
Asal Gohari 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden