Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste samtycke inhämtas av alla delägare till en fastighet innan försäljning?

Försäljning av fastighet där hälften ägs av ett dödsbo med 2 delägare och den andra hälften ägs av en person utanför dödsboet. Kan de 2 delägarna i dödsboet sälja fastigheten utan samtyckte av den som äger den andra hälften?

Rådgivarens svar

2019-07-11

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. 


Eftersom ni är fler som säger fastigheten handlar det om ett samägande. Samägande regleras i samäganderättslagen. Denna lag är dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska gälla. I din fråga framgår det inte om ni avtalat om något annat, därmed utgår jag vidare ifrån att ni inte gjort det. Samäganderättslagen är således aktuell.

Huvudregeln är att ni alla delägare måste vara överens om att sälja fastigheten, 2 § samäganderättslagen. Detta innebär att är ni alla överens om att ni vill sälja fastigheten kan ni göra detta utan svårigheter. Om alla delägare inte är överens om att sälja fastigheten kan en delägare kräva att den samägda fastigheten ska säljas på offentlig auktion för gemensam räkning. För att göra detta så måste en ansökan om detta lämnas in till tingsrätten. Den delägare som inte vill sälja kan normalt inte förhindra försäljningen, förutom om det finns synnerliga skäl, 6 § samäganderättslagen. Synnerliga skäl har i praxis tolkats strängt och det krävs mycket för att synnerliga skäl ska föreligga.  

Sammanfattning
De två delägarna i dödsboet kan inte sälja egendomen själva om den andra delägaren inte godkänner det. Däremot kan den som vill sälja fastigheten ansöka om att denna ska säljas på offentlig auktion. Denna ansökan ställs till tingsrätten.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta någon av våra jurister. Det kan du göra HÄR.


Med vänlig hälsning,
 

Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden