Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste säljaren åtgärda fel i fastigheten innan försäljning?

Hej!
Jag och min man var på husvisning härom dagen. En skånelänga uppförd 1850. Ägarna köpte det för 45 år sedan och har renoverat det varsamt och vackert enligt annonsen. Mäklaren berättade på visningen att sedan förra sommaren pga allt regnande så trängde vatten in i grunden och i bjälklagret under golven. Därför har golven sänkts på sina ställen i de olika rummen och därför gungar det när man går på dem och dem lutar. Det har också uppstått en stor spricka i en vägg pga detta. Ägaren som är ingenjör och snickare frågade mäklaren om han ska åtgärda detta och mäklaren svarade att det behöver han inte göra. Stämmer det verkligen?
 

Rådgivarens svar

2018-10-07

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Ifall ett hus har vissa fel eller skador så finns det ingen lag som tvingar en säljare att åtgärda detta, det blir snarare en fråga om köparen är villig att köpa hus trots felen. Huruvida golven behöver åtgärdas eller inte är snarare en fråga för någon i byggbranschen och kanske bör ni ta kontakt med en besiktningsman för att reda ut frågan. Så vad gäller det mäklaren svarade om att det inte behöver åtgärda det är svaret att det stämmer att säljaren inte måste det, ett hus kan man sälja i befintligt skicka med skador, mögel osv. Köparen bör dock få avdrag på priset ifall renoveringar krävs för att åtgärda eventuella skador.

 

Åberopa fel i fastigheten

Enligt jordabalken 4 kap 19 § har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen ifall fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Ifall det finns fel på huset som köparen köpt har man alltså rätt att få avdrag på priset. Det är viktigt att notera att som fel räknas inte avvikelser som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Köparen har ett långtgående ansvar att kontrollera fastigheten inför köpet, och om man köper ett hus med exempelvis mögel är det inte säkert att man kan hävda att det är fel på huset och kräva avdrag på priset. Det krävs i princip att det inte gått att upptäcka felet vid undersökning inför köpet.

 

Sammanfattningsvis

Eftersom ni redan nu uppmärksammat ett eventuellt fel på fastigheten bör ni undersöka detta vidare för att se ifall renovering kommer krävas samt om det påverkar det pris ni är villiga att betala för fastigheten. Säljaren har ingen skyldighet att åtgärda detta innan, men bara för att mäklaren säger att säljaren inte måste göra något åt det betyder det inte att ni inte kommer behöva/vilja åtgärda felet/problemet senare. Detta är något ni bör utreda tillsammans med besiktningsman, eller annan person inom byggbranschen.

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden