Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste man säga upp hyresgästen, som är ett dödsbo, för att kunna sälja huset?

Hej. Jag undrar vad som gäller i detta fall. Jag äger ett hus som min bror har hyrt av mig men som har gått bort. Alla sakerna i huset tillhör dödsboet som är min brors barn plus min brors fru. Hon har avsagt sig sin rätt till dödsboet/bodelningen men båda parterna har inte skrivit under bodelningen ännu. Barnen försöker få mig att inte sälja huset men det ska jag göra eftersom jag inte kan behålla huset. Så vad säger lagen, hur länge har dom rätt till att ha allt i dödsboet i mitt hus? Är det någon uppsägningstid, 1 eller 3 månader? Eller kan jag bara be dom tömma huset inom t.ex. 2 veckor? Jag har en mäklare nu och vi hoppas på en försäljning i mitten eller slutet av april.

Rådgivarens svar

2020-03-21

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Uppsägningstid och kvarlämnad egendom
En uthyrning av egen bostad regleras i privatuthyrningslagen där specifika regler finns om uppsägning och liknade, så länge lagen inte säger något annat gäller dock även 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Enligt privatuthyrningslagen har man som hyresgäst aldrig något besittningsskydd om man inte har avtalat om en rätt till förlängning av hyresavtalet (se 3 § st. 3 privatuthyrningslagen). Ägaren av huset har alltså rätt att bestämma om huset ska säljas eller inte. Hyresvärden måste dock alltid beakta en uppsägningstid på 3 månader om denne vill säga upp hyresgästen (se 3 § st. 2 privatuthyrningslagen).

Egendom som en hyresgäst lämnar kvar tillfaller hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom (se 27 § st. 2 hyreslagen). Tidsfristen börjar löpa från den dagen då hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten.

Din situation
Ett hyresavtal upphör inte automatiskt att gälla för att hyresgästen avlider utan då övergår hyresavtalet med dess skyldigheter och rättigheter till dödsboet. Hyresavtalet måste då sägas upp för att sluta gälla och enligt lag måste du beakta en uppsägningstid på 3 månader så länge ni inte kommer överens om en kortare tid. Gällande egendomen som finns i huset så tillfaller den dig om inte dödsboet hämtar egendomen inom 3 månader efter en anmaning från dig. 

Sammanfattning och rådgivning
Du har alltså rätt att sälja huset men du måste beakta uppsägningstiden på 3 månader. Om dödsboet vägrar tömma huset kan du anmana dem att ta hand om egendomen, annars tillfaller den dig efter 3 månader. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan du även kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare juridisk rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en eventuell domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden