Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Måste man ha styrelsens tillstånd för att ta ner en icke bärande vägg?

    Hej. Jag vill ta ner en vägg i vår bostadsrätt. Viss elomdragning kommer krävas, men allt görs av behörig hantverkare. Väggen är inte bärande. Räcker det med att informera styrelsen, eller måste jag ha deras godkännande?

    Rådgivarens svar

    2020-02-24

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

    Regler om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter finns i bostadsrättslagen (BRL). 

    Ändringar i bostadsrätten 

    Bostadsrättshavaren får inte enligt 7 kap. 7 § BRL utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar 

    1. ingrepp i en bärande konstruktion,
    2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
    3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

    Din situation

    Att slå ner en vägg som inte är bärande kräver inte styrelsens tillstånd med tillämpning av 7 § p. 1 eftersom det inte är ett ingrepp i en bärande konstruktion. Åtgärden skulle dock kunna kräva tillstånd med tillämpning av 7 § p. 3 eftersom det kan utgöra en väsentlig ändring av lägenheten. Vad som utgör en väsentlig ändring är nämligen inte helt klart vilket innebär att borttagandet av en icke bärande vägg skulle kunna utgöra en tillståndspliktig åtgärd. Vad gäller omdragning av elledningar omfattas detta inte av bestämmelsen, såvida det inte är fråga om sådana ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar flera lägenheter. 

    För att styrelsen ska kunna väga tillstånd för en åtgärd enligt 7 § krävs det att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om borttagandet av vägen utgör en väsentlig ändring finns alltså en viss begränsning för styrelsen i fråga om att vägra tillstånd. Trots detta är min rekommendation att du söker tillstånd från styrelsen innan du vidtar någon åtgärd. Skulle du utföra en tillståndspliktig ändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd kan du nämligen bli skyldig att återställa lägenhet som den var innan. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden