Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste jag sälja min samägda bostadsrätt?

Måste jag sälja min bostadsrätt om jag äger 60 procent av den?
Jag har en son på 15 år boende hos mig växelvist.

Rådgivarens svar

2019-05-18

Hej!

Stort tack för att du vänt dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag förstår det som att du tillsammans med någon eller några andra äger en bostadsrätt och att din fråga är om du kan tvingas sälja bostadsrätten mot din vilja. Nedan kommer en redogörelse för de bestämmelser som aktualiseras vid besvarandet av din fråga.

Samäganderättslagen
I och med att ni är flera som äger bostadsrätten är den samägd. Bestämmelser som rör samägd egendom finns i samäganderättslagen (SamägL). En bostadsrätt är s.k. lös egendom och faller därmed inte under lagens uttryckliga tillämpningsområde, men Högsta domstolen har slagit fast att SamägL till stor del ska gälla även för bostadsrätter. Lagen är dispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser sätts åt sidan om du och övriga delägare skulle ha avtalat om att något annat ska gälla er sinsemellan. 

För att hela bostadsrätten ska kunna säljas krävs alla delägares samtycke. Det innebär i ditt fall att övriga delägare inte kan tvinga dig att sälja din del av bostadsrätten. Du bestämmer själv över hur du förfogar över din del, alltså när du väljer att sälja den, till vilket pris, osv. Övriga delägare kan dock fritt välja att sälja sin egen del i bostadsrätten. 

Eftersom att ni är samägande har dock övriga delägare enligt SamägL en möjlighet att ansöka hos domstol om att få bostadsrätten såld på offentlig auktion. Ofta får man ett lägre pris än marknadsvärdet vilket innebär att ni i så fall riskerar att få en större förlust än om ni hade sålt bostadsrätten på vanligt sätt. Om bostadsrätten säljs på offentlig auktion delas försäljningsvinsten upp mellan er enligt de andelar ni äger i den. Försäljning på offentlig auktion får dock inte ske om någon delägare visar synnerliga skäl för att det inte ska ske. Rekvisitet "synnerliga skäl" för att få anstånd med försäljningen tolkas mycket strängt och anses tillämpligt i rena undantagsfall. 

Sammanfattning
SamägL är tillämplig om inte du och övriga delägare har avtalat att den inte ska gälla. Enligt denna lag kan en delägare bara sälja sin egen del i bostadsrätten. För att kunna sälja hela bostadsrätten och därmed också din andel krävs det att en domstol godkänner en offentlig auktion. 

Observera att svaret kan bli annorlunda om du och den andra delägaren skulle vara gifta eller sambos, eftersom att det då kan bli aktuellt att kika på äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om fördelning av egendom vid ett äktenskaps eller samboförhållandes upphörande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem. 

Med vänlig hälsning,
Cebrina Carlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden