Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste jag sälja min andel till annan delägare vid samägd fastighet?

Min man och hans bror äger ett fritidshus tillsammans som de ärvt av sin mor. Nu har brodern föreslagit att hans dotter med sambo skall få köpa fritidshuset. Kan brodern tvinga min man att sälja sin del till broderns dotter med sambo?

Rådgivarens svar

2020-01-22

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring vad som gäller för fritidshuset. 

Samäganderätt 
Eftersom din man och hans bror äger fritidshuset tillsammans efter arvet från deras mor aktualiseras bestämmelserna i samäganderättslagen, såtillvida inget annat har avtalats. De personer som gemensamt äger en fastighet eller annan egendom kallas delägare. Samäganderätt uppkommer ofta genom arv och innebär att varje förfogande och förvaltning med den samägda egendomen kräver samtycke från samtliga delägare, 2 § samäganderättslagen. Med förfoga avses bland annat försäljning, uthyrning, uppsägning av avtal avseende egendomen m.m. Med förvaltning avses främst den faktiska vården av egendomen. Brådskande åtgärder kräver dock inte samtliga delägares samtycke. Enligt huvudregeln kan alltså inte en delägare ensam bestämma att exempelvis äganderättsförhållande avseende egendomen ska ändras, utan sådan åtgärd kräver samtliga delägares samtycke. 

Om delägarna inte kommer överens om annat kan dock en av delägarna framtvinga en försäljning på offentlig auktion, 6§ samäganderättslagen. En sådan tvångsförsäljning sker efter ansökan hos domstol. Annan delägare kan dock förhindra en sådan försäljning om delägaren visar att synnerliga skäl föreligger. Att det vid försäljningen är lågkonjunktur har ansetts utgöra synnerliga skäl, vilket tillfälligt har förhindrat försäljning. I regel tillämpas dock undantaget vid synnerliga skäl väldigt sällan. Om egendom blir föremål för offentlig auktion kan även en delägare köpa egendomen på den offentliga auktionen. 

Måste din man sälja sin andel till sin brorsdotter? 
I ditt fall får alltså inte din mans bror vidta åtgärder med fritidshuset utan att din man samtycker till detta. Detta innebär att din mans bror inte kan bestämma att din mans del av fritidshuset ska säljas till din mans brorsdotter och sambo om inte din man samtycker till det. Det din mans bror däremot kan göra är att ansöka hos domstol om att fritidshuset ska säljas på offentlig auktion. I sådana fall kommer hela fritidshuset säljas på offentlig auktion om inte synnerliga skäl föreligger. Din mans bror och brorsdotter med sambo kan då delta på den offentliga auktionen och därmed köpa hela fritidshuset. 

Sammanfattning och rekommendation
Jag råder er till att påtala för din mans bror att din man inte har någon laglig skyldighet att sälja sin del av fritidshuset till sin brorsdotter. Fortsätter diskussionerna trots detta har dock din man eller hans bror rätt att ansöka om försäljning av fritidshuset på offentlig auktion. I sådana fall kan din man och du köpa hela fritidshuset på den offentliga auktionen eller så kommer din man få pengar för den andel som han äger. Jag råder er dock till att försöka komma överens innan ni ansöker hos domstol om försäljning på offentlig auktion.

Behöver du vidare vägledning i ditt ärende rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist. Här kan du boka ett personligt möte via telefon eller på närmaste kontor. 

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden