Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste jag köpa ut sambon ur bostadsrätten?

Hej jag och min sambo har skrivit under köpekontrakt och upplåtelseavtal på vår blivande bostadsrätt för inflyttning i januari 2018.
Och det är jag som ensam kommer att betala hela kontantinsatsen på 15%.
Han menar att jag måste köpa ut honom.... om jag vill köpa denna själv.
Jag behöver juridisk rådgivning till hur jag ska gå tillväga.

Rådgivarens svar

2017-07-28

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Om ni inte har något samboavtal blir sambolagen tillämplig. Vare sig du behöver köpa ut din kille beror på om lägenheten utgör samboegendom eller inte. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad gäller enligt sambolagen?
Med sambo menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen. Med detta menas att ni ska ha bott tillsammans under en längre tid, ha någon form av sexuellt umgänge samt dela på vardagliga sysslor och ekonomi. Bostad och egendom som har köpts för gemensam användning utgör samboegendom och ska fördelas mellan samborna när samboförhållandet upphör, se 8 § sambolagen. Detta kallas bodelning och görs på begäran av någon av samborna. Bodelningen ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom ni har köpt lägenheten för gemensam användning och båda har skrivit på kontraktet utgör denna samboegendom. Detta betyder att lägenhetens värde ska delas lika emellan er om ni skulle separera. Ni har alltså lika rätt till lägenheten, även om en av er har betalat mer eller äger en större del av lägenheten. Det spelar heller ingen roll vem som har betalat kontantinsatsen.

Jag tolkar det som att din kille syftar på att vid en separation där du vill behålla lägenheten för dig själv, måste du köpa ut honom. Detta är helt korrekt och denna möjlighet regleras i 17 § 2 st sambolagen. Denna bestämmelse stadgar att om en sambo övertar bostaden och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen kan denne istället betala motsvarande belopp i pengar. I praktiken görs en värdering av marknadsvärdet på lägenheten, oftast av en mäklare. Därefter dras 22 % reavinstskatt på den eventuella vinsten. Slutligen delas summan i två lika delar. Det är detta belopp du ska ersätta din kille med. Du har tyvärr ingen möjlighet att räkna av kontantinsatsen på det belopp du ska köpa ut din kille med, om du däremot har finansierat köpet med lån har du rätt att dra av detta, se 13 § sambolagen. Den som tar över lägenheten tar även över lånen.

Samboavtal
Genom ett samboavtal kan ni bestämma att sambolagens regler inte ska bli tillämpliga. Ni kan därför avtala om att lägenheten ska tillhöra någon av er och alltså inte ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Ett annat alternativ är att skriva att du vid en bodelning ska ha rätt att dra av så mycket du betalade i kontantinsats, detta gör ni genom att upprätta ett skuldebrev. 

Behöver du hjälp med att skriva ett samboavtal, alternativ skuldebrev, är du välkommen att kontakta Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning, 
Sofia Berg
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden