Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste jag betala hyreslägenheten under hela uppsägningstiden även om jag flyttar ut?

Hej,
Jag är en hyresgäst som inte vill ha min lägenhet de 3 månader (uppsägningstiden) men hyresvärden begär pengar för hela de tre månaderna. Frågan är om de får göra så egentligen? Måste jag betala hyran för tre månader oavsett om jag flyttar ut eller inte?

Rådgivarens svar

2020-06-26

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

Rättslig reglering för hyresgäster

Den rättsliga regeringen för hyresgäster hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). 

Privatuthyrningslagen gäller i de situationen hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Denna gäller i princip i de fall som hyresvärden hyr ut sin egen bostad som inte är en hyresrätt, lagen är inte tillämplig på upplåtelse av hyresrätter i andra hand. Om flera lägenheter är upplåtna av hyresvärden är det enbart för den första lägenheten som lagen är tillämplig på. Lägenheten ska också hyras ut utanför näringsverksamhet. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig på din situation är det jordabalkens tolfte kapitel som är tillämplig. 

Jag kan inte svara på vilken lag som är tillämplig på din situation eftersom jag inte har fått någon information om lägenheten som du hyr.

Uppsägningstid

Beroende på vilken lag som blir tillämplig på din situation blir uppsägningstiden olika långa. Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3§ 2st privatuthyrningslagen). Detta innebär att om du till exempel säger upp hyresavtalet den 27 juni så upphör hyresavtalet att gälla den 31 juli. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2§ privatuthyrningslagen). Så om ett avtalsvillkor sätter hyresgästen i en sämre situation så är villkoret utan verkan. I ditt hyreskontrakt står det att uppsägningstiden är tre månader, vilket är till nackdel för hyresgästen och är därför utan verkan om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal. Om privatuthyrningslagen är tillämplig är uppsägningstiden en månad.

Är privatuthyrningslagen inte tillämplig gäller istället jordabalkens tolfte kapitel, då har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5§ jordabalken), vilket är detsamma som i ditt hyreskontrakt. Detta innebär att om du säger upp hyresavtalet den 26 juni så upphör hyresavtalet att gälla den 30 september.

Skyldighet att betala hyra under uppsägningstiden

En hyresgäst är skyldig att erlägga hyra så länge som hyrestiden pågår. Hyrestiden och hyresavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har gått ut, det innebär att en hyresgäst är skyldig att betala hyra till dess att uppsägningstiden har löpts ut. Det gäller oavsett om hyresgästen bor kvar i bostaden under uppsägningstiden eller om han eller hon flyttar ut ur innan hyrestiden har löpt ut. 

Ändring av hyresvillkor

Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal och du vill ändra uppsägningstidens längd så behöver du ändra hyresvillkoret. För att ändra hyresvillkor ska du först meddela din hyresvärd om att du vill ändra hyresvillkor, om ni sedan inte kan komma överens så kan du ansöka om ändring av hyresvillkoret hos hyresnämnden (4§ privatuthyrningslagen).

Din situation

Du är skyldig att betala hyran under hela uppsägningstiden eftersom din hyrestid inte upphör förens uppsägningstiden har löpt ut. Hur lång din uppsägningstid är beror på vilken lag som är tillämplig på ditt hyresavtal, eftersom jag fick någon information om ditt hyresavtal kan jag inte svara på vilken lag som är tillämplig. Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du rätt till en uppsägningstid på en månad, men om privatuthyrningslagen inte är tillämplig så är uppsägningstiden 3 månader och du måste betala hyran under den tiden. För att ändra längden av uppsägningstiden måste du först meddela din hyresvärd att du vill ändra villkoret, och om ni inte kan komma överens så kan du ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Om du vill ha ett mer definitivt svar och vidare hjälp i ditt ärende så kan du kontakta en jurist hos Familjens Jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden