Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Måste ett avtalsservitut inskrivas?

Hej!
Jag läser och läser om Avtals-servitut , på Lantmäteriets sidor och andra.....
Men , känner mig fortfarande osäker...

Både vi och vår granne, är helt överens , om att skriva ett Avtalsservitut, där vi får "använda" en del av hans tomt ( karta finns), men vi vet inte om vi måste skicka in den för registrering för att den ska gälla????

Ser att det kostar mycket, att registrera och det vill ingen av oss.....

Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-09-21

Hej och stort tack för att du vänt dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Allmänt om avtalsservitut

Servitut är en slags nyttjanderätt som regleras i 14 kap. Jordabalken (JB). 

Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. I ert fall verkar det som att ni valt att använda avtalsservitut och därför kommer jag mest beröra regler kring just avtalsservitut.

Avtalsservitut är ett formavtal vilket betyder att avtalet måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Formkraven finns i 14 kap. JB (framför allt 14:1 och 14:5 JB) och säger bland annat att avtalsservitutet måste upplåtas skriftligen av den tjänade fastighetens ägare. 

Även uppgifter om vilken fastighet som är den tjänade och härskande måste framgå av avtalet (14 kap. 5§ JB). Den tjänade fastigheten är den fastighet som upplåter en rättighet till någon annan medan den härskande är den fastighet som har en rättighet i en annan fastighet (i ert fall betyder det att grannens fastighet är den tjänade och er fastighet är den härskande). 

Ytterligare krav är att ändamålet med upplåtelsen måste framgå och servitutet måste vara till nytta för den härskande fastigheten. Nyttan för den härskande fastigheten ska vara större än belastningen för den tjänade fastigheten utifrån en objektiv bedömning. 

Behövs inskrivning hos Lantmäteriet? 

Ett avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. Genom denna inskrivning säkerställer man att servitutet även gäller mot nya ägare av den tjänade fastigheten. 

En inskrivning av avtalsservitutet behöver dock inte göras. Servitutet kommer vara gällande även utan inskrivningen. Skillnaden är bara att den nya köparen (vid en eventuell försäljning) måste bli informerad om servitutet innan köpet fullgörs (7 kap. 11 § JB). 

Sammanfattningsvis betyder detta att ni alltså inte behöver göra någon inskrivning av servitutet hos Lantmäteriet om ni inte vill. Avtalsservitutet är alltså giltigt även utan inskrivning.

Om avtalet dock inte uppfyller alla formkrav kommer det inte att vara giltigt. Det är därför av stor vikt att avtalsservitutet uppfyller alla formkrav i 14 kap. 1 och 5§§ JB.

Om ni skulle behöva hjälp med upprättande av detta avtal eller vidare juridisk rådgivning är ni varmt välkomna att boka tid hos en av våra jurister på Failjens jurist.

Vänliga hälsningar,

Elma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden