Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Måste andrahandshyresgästen flytta vid avsaknad av samtycke från bostadsrättsföreningen?

    Hej! Jag har sedan 1/5 2017 (pga studier) hyrt ut min bostadsrätt till en person. Kontraktet har löpt under ett år i taget och har förlängts med 12 månader vid utebliven uppsägning. Uppsägningstiden är enligt kontraktet en månad för både hyresvärd och hyresgäst. Kontraktet förlängdes senast per automatik 1/5 2020 eftersom ingen av oss hade sagt upp kontraktet. Vid starten av uthyrningen 2017 kom vi överens (muntligt) om att han skulle köpa lägenheten när jag var klar med mina studier, dvs i juni 2020. Under våren har vi pratat och kommit överens (muntligt) om att överlåta lägenheten 1/6 2020. Nyligen har en mäklare värderat lägenheten och jag har erbjudit hyresgästen att köpa lägenheten för det värderade priset. Nu har han meddelat att han inte längre vill köpa lägenheten. Eftersom jag ska sälja lägenheten har jag nu sagt upp hyreskontraktet med min hyresgäst, men han hävdar att han har rätt att bo kvar i tre månader, dvs till och med 30/8 2020. Eftersom jag trodde att han skulle köpa lägenheten i juni har jag dock endast ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos bostadsrättsföreningen till och med 1/7. Jag vill att han ska flytta ut så fort som möjligt och kommer inte ansöka om att få tillståndet för andrahandsuthyrning förlängt. I hyreskontraktet mellan mig och hyresgästen står det att kontraktet endast gäller om jag som bostadsrättsinnehavare har bostadsrättsföreningens tillstånd att hyra ut. Innebär det att min hyresgäst tvingas flytta från min bostad 1/7 eftersom jag då inte längre har tillstånd att från bostadsrättsföreningen att hyra ut lägenheten?

    Rådgivarens svar

    2020-05-12

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL).

    Formkrav för överlåtelseavtal

    Det finns ett antal krav som måste vara uppfyllda för att ett överlåtelseavtal av bostadsrätt genom köp ska vara giltigt. Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska också innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och priset för bostadsrättslägenheten, 6 kap. 4 § BFL. Det innebär att muntliga överlåtelseavtal inte är giltiga, vilket betyder att ert avtal inte är bindande, 6 kap. 5 § 3 st. BFL. Köparen är alltså inte rättsligt förpliktad att köpa bostadsrättslägenheten.

    Andrahandsuthyrning

    En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke, 7 kap. 10 § BFL. Om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, kan nyttjanderätten till lägenheten bli förverkad. Då måste bostadsrättshavaren flytta, 7 kap. 18 § p. 2 BFL. Bostadsrättshavaren kan undvika förverkande genom att utan dröjsmål vidta rättelse eller ansöka om hyresnämndens tillstånd, 7 kap. 20 § BFL.

    Vad gäller i ditt fall?

    Andrahandshyresgästen kan inte bo i lägenheten utan ett samtycke från bostadsrättsföreningen. Eftersom samtycket gäller till den 1 juli 2020 kan inte andrahandshyresgästen bo kvar i lägenheten efter datumet. Det framgår av bostadsrättslagen och hyresavtalet som ni har tecknat. I fall andrahandshyresgästen bor kvar efter datumet finns det en risk att du förlorar nyttjanderätten till din lägenhet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden