Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Markägare bryter mot nyttjanderättsavtal

Hej!
Jag och min bror har ett skriftligt nyttjanderättsavtal på två båtplatser, del i sjöbod och parkeringsplats 30 år framåt. Detta är inskrivet i fastighetsregistret.
Efter att jag haft en dispyt med markägaren anmodar han nu oss att ta bort våra båtar och har lagt andra båtar på våra platser. Han har också tagit våra saker från sjöboden och kört och lastat av dem på min brors tomt. Hur bör jag agera? Jag har polisanmält det och även försökt tala med honom utan resultat.

Rådgivarens svar

2019-05-30

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Markägare bryter mot nyttjanderättsavtal

Det du har gjort är helt rätt, dels att du har pratat med markägaren, dels att du har polisanmält händelsen. Markägaren har begått brott, dels genom att flytta era saker ur er bod, dels genom att "parkera" (ursäkta mitt dåliga marina ordförråd) båtar på er båtplats. Brottet heter egenmäktigt förfarande och regleras i brottsbalken.

Den som [...] tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon [...] olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. [...]

Markägaren tillgrep era saker i boden och rubbade er besittning till båtplatsen. Förhoppningsvis räcker polisärendet för att få ägaren att inte göra om det. Annars kan jag tyvärr inte se någon annan lösning än att ni för varje gång det händer anmäler det till polisen. Det finns ingen annan myndighet som kan göra något (vad jag vet) och ni kan inte exvis flytta de båtar som ligger i vägen, för då riskerar ni att själva begå egenmäktigt förfarande.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden