Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Mäklaren uppgav felaktiga uppgifter

För 4 månader sedan var jag på visning av en lägenhet i Göteborg, där mäklaren svarade på en del frågor kring lägenheten jag var intresserad av. Jag hade med en lista, och viktigaste frågan jag hade var kring renoveringen av bad och kök som hade blivit utfört 3 år tillbaka. Jag frågade om det fanns papper på att allt var gjort fackmässigt och att allt var gjort rätt, och fick som svar av mäklare att alla papper fanns, och att allt var gjort efter alla konstens regler. Jag köpte då denna lägenheten framför en annan för 3,2 millioner (2 rums). Vid kontraktsskrivning var det en annan mäklare som tog hand om processen. Jag frågade vart pappren fanns, men då fanns det inte papper, och mäklaren som jag pratade med på visningen var nu på mammaledighet. Jag sa till mäklaren under kontraktsskrivningen att hon fick kontakta tidigare ägare eller föreningen om våtrumsintyg.
Efter mycket mail fram och tillbaka får jag veta från mäklare att föreningen inte har gett tillåtelse till renovering och att det därmed heller inte finns intyg på vad som är gjort, nåt som dem kräver.
Mäklare kontaktar tidigare ägare, och får veta att intyg inte finns
Frågan är vad kan jag kräva. Behöver en summa i prisavdrag för att anmäla i ARN. Skall man ta nåt slumpmessigt 100 000 sek? Lägenheten vill gå ned i värde när man inte har godkännande från förening och att man inte har intyg. Lägenheten ble köpt för 3,2 mill, och ligger i city.

Rådgivarens svar

2018-09-07

Hej! Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen.

Tråkigt att ni har hamnat i den här situationen, men jag ska försöka hjälpa dig så gott jag kan. Svaret på din fråga följer här nedan. Eventuellt kan det finnas en möjlighet för dig att rikta ett skadeståndskrav mot fastighetsmäklaren. Nedan kommer jag gå igenom regler om fastighetsmäklarens skyldigheter som framgår i fastighetsmäklarlagen (FML), och under vilka förutsättningar fastighetsmäklaren kan bli skadeståndsskyldig.

I FML framgår det bland annat att fastighetsmäklaren ska ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Fastighetsmäklaren ska även verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. I sista stycket framgår det slutligen: om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta.

Eftersom att du uttryckligen har frågat mäklaren om det finns dokumentation på renoveringen och om allt var rätt gjort borde mäklaren tagit reda på hur det egentligen låg till med renoveringen. Mäklaren har i det här fallet tyvärr gjort en felaktig utfästelse om renoveringen vilket kan ha stor inverkan på lägenhetens värde. Mäklaren har en skyldighet att utföra sitt uppdrag med omsorg och så har inte skett här.

En fastighetsmäklare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer sin rådgivnings- och upplysningsplikt kan bli skadeståndsskyldig för den skada hen orsakat säljaren eller köparen. I det här fallet är skadan skillnaden mellan bostadens värde med en korrekt renovering, respektive med en felaktig renovering. Den som vill kräva fastighetsmäklaren på skadestånd måste reklamera detta inom skälig tid.

Som tur är för dig har alla fastighetsmäklare en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsansvaret vilket kan göra det enklare för dig att få ut skadeståndet.

Hur du kan gå vidare

Om du vill kräva mäklaren på skadestånd kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden som du kommer i kontakt med här. Du kan även vända dig till fastighetsmarknadens reklamationsnämnd som du kommer i kontakt med här. I båda alternativen kan du få din sak prövad utan kostnader.

Om du behöver mer hjälp har vi jurister som arbetar med fastighetsrätt som du kommer i kontakt med här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över får du gärna skicka in fler frågor till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden